Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tuần 14

 Toán (66)                                  CHIA MỘT TỔNG CHO MỘT SỐ.

I Mục tiêu:

Giúp HS

- Nhận biết tính chất một tổng chia cho một số, tự phát hiện tính một hiệu chia cho một 

số( thông qua bài tập).

-Tập vận dụng tính chất nêu trên trong thực hành tính

II Đồ dùng dạy học:

IIICác hoạt dạy học: 

doc 4 trang Bảo Giang 03/04/2023 2580
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tuần 14", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tuần 14

Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tuần 14
 Toán (66) CHIA MỘT TỔNG CHO MỘT SỐ.
I Mục tiêu:
Giúp HS
- Nhận biết tính chất một tổng chia cho một số, tự phát hiện tính một hiệu chia cho một 
số( thông qua bài tập).
-Tập vận dụng tính chất nêu trên trong thực hành tính
II Đồ dùng dạy học:
IIICác hoạt dạy học: 
T g
 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
A. Kiểm tra bài cũ:
.Hỏi HS cách tính diện tích hình vuông.
Cho HS nhận xét, GV ghi điểm.
B. Dạy bài mới:
Giới thiệu bài:
 SO SÁNH GIÁ TRỊ CỦA HAI BIỂU THỨC
GV ghi lên bảng :
(35 + 21) : 7 và 35 : 7 + 21 : 7
Yêu cầu HS tính giá trị hai biểu thức đó.
So sánh giá trị của hai biểu thức đó?
GV nêu: Vậy ta có thể viết:
(35 + 21) : 7=35 : 7 +21 : 7
QUY TẮC MỘT TỔNG CHIA CHO MỘT SỐ
GV chỉ vào biểu thức 35+21 :7.
Biểu thức (35 +21):7 thuộc dạng nào?
GV chỉ tiếp vào 35 : 7 + 21 : 7.
35 và 21 là số gì trong biểu thức( 35+21:7)?
GV nêu câu hỏi để HS trả lời được:
Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng 
dều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số 
...ay có dư ?
GV lưu ý cho HS :Trong phép chia có dư thì số dư luôn luôn
nhỏ hơn số chia.
Luyện tập
Bài 1: HS làm bảng con.
GV cho HS thực hiện từng phép chia.
 Sau mỗi bài cho HS nhận xét kết quả.
Bài 2:HS làm vào vở.
 Gọi HS đọc đề, tóm tắt và giải vào vở.
 GV hướng dẫn chữa bài,chấm điểm.
Bài 3: HS làm vào vở. 
Cho HS đọc đề,tóm tắt và giải vào vở.Lưu ý HS trình
bày
 Hướng dẫn HS chữa bài.
3Củng cố
Về nhà đặt tính và tính các phép chia sau:
3472:8; 53647:6; 135482:5; 426837:7
Chuẩn bị bài: Luyện tập.
HS sửa bài
HS đọc phép chia
HSđặt tính
từ trái sang phải
HS chia
phép chia hết
HS đọc phép chia
HS đặt tính và chia
phép chia có số dư
 là 4
HS làm bảng con
HS nêu nhận xét
1 HS đọc đề. .HS làm
 bài
HS làm bài

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_toan_hoc_lop_4_tuan_14.doc