Kế hoạch bài dạy môn Toán học Lớp 4 - Tuần 32

Thứ ba

Toán  ( Tiết 157 ) :  ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI  SỐ TỰ NHIÊN(tiếp theo)

I. Mục tiêu : Giúp HS 

            - Tiếp tục củng cố về bốn phép tính với số tự nhiên.

            - Các tính chất của các phép tính với số tự nhiên.

            - Giải bài toán liên quan đến các phép tính với số tự nhiên.

II. Đồ dùng dạy học :- Bảng phụ, SGK.

II. Các hoạt động day- học :

Hoạt động của Giáo Viên Hoạt động của Học Sinh
doc 8 trang Bảo Giang 03/04/2023 3100
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy môn Toán học Lớp 4 - Tuần 32", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy môn Toán học Lớp 4 - Tuần 32

Kế hoạch bài dạy môn Toán học Lớp 4 - Tuần 32
 Toán ( Tiết 156 ): ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN
I. Mục tiêu : 
	-Giúp HS ôn tập về phép nhân, phép chia các số tự nhiên: Cách làm tính( bao gồm cả tính nhẩm ), tính chất, mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia, giải các bài toán liên quan đến phép nhân và phép chia.
II. Đồ dùng dạy học :
	- HS chuẩn bị bảng con, bảng phụ, SGK.
III. Các hoạt động day- học :
 Hoạt động của Giáo Viên
Hoạt động của Học Sinh
A. Bài cũ
B. Bài mới 
1.Giới thiệu bài: 
- GV giới thiệu: Trong giờ học hôm nay chúng ta cùng ôn tập về phép nhân, phép chia các số tự nhiên.
2. Hướng dẫn HS ôn tập
*Bài 1
- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài
- GV yêu cầu HS tự làm bài
- GV chữa bài, yêu cầu HS cả lớp kiểm tra và nhận xét về cách đặt tính, thực hiện phép tính của các bạn làm bài trên bảng.
- GV có thể yêu cầu HS nêu lại cách đặt tính, thực hiện phép nhân, chia các số tự nhiên.
Bài 2
- GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài
- GV chữa bài, yêu cầu HS giải thích cách tìm X của mình.
- GV nhận x... bài 1a ở lớp.
- GV chữa bài và cho điểm HS.
Bài 2 :
- Gv yêu cầu HS làm bài 
- Gv yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn.
- Gv nhận xét, cho điểm HS.
Bài 3 :
- GV yêu cầu HS đọc đề và tự làm bài.
- Nêu tính chất đã áp dụng để tính giá trị biểu thức?
- GV nhận xét, cho điểm.
 Bài 4 :
- GV gọi HS đọc đề bài toán.
- Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì?
- Để biết được trong hai tuần đó trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải chúng ta cần tính gì?
 - GV yêu cầu HS tự làm bài.
- GV nhận xét, chữa bài
C/Củng cố- dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
* Bài sau :Ôn về biểu đồ
2-3 HS trả lời.
- HS nghe.
- Tính giá trị của các biểu thức có chứa chữ.
- 2 HS lên bảng làm . HS cả lớp làm vào vở .
- HS nhận xét và rút ra bài làm đúng.
- HS tự làm bài.
- HS nêu.
- HS đọc đề bài và tự làm bài vào vở.
- 5 HS nối tiếp nhau thực hiện yêu cầu.
- HS đọc đề bài.
+Tính tổng số mét vải trong hai tuần.
+ Tổng số ngày mở cửa bán hàng của hai tuần.
- 1 HS lên bảng làm bài, HS làm vào vở.
Đ/S: 51 m vải
 Toán ( Tiết 158 ): ÔN TẬP VỀ BIỂU ĐỒ 
I. Mục tiêu : Giúp HS 
	- Rèn kĩ năng đọc, phân tích và xử lí số liệu trên hai loại biểu đồ.
II/Đồ dùng dạy học
	- Bảng phụ vẽ biểu đồ trong bài 1 (SGK).
II. Các hoạt động day- học:
 Hoạt động của Giáo Viên
Hoạt động của Học Sinh
A. Bài cũ :
- Phát biểu tính chất kết hợp của phép nhân?
- Phát biểu tính chất chia một tích cho một số?
- GV nhận xét và cho điểm HS.
B. Bài mới :
1. Giới thiệu bài : Trong giờ học này chúng ta cùng ôn tập về đọc, phân tích, xử lí số liệu của biểu đồ.
2. Hướng dẫn ôn tập.
Bài 1: 
- GV treo biểu đồ bài tập, Yêu cầu HS quan sát biểu đồ và trả lời câu hỏi.
- Cả bốn tổ cắt được bao nhiêu hình?
- Tổ 3 cắt được nhiều hơn tổ 2 bao nhiêu hình vuông nhưng ít hơn tổ 2 bao nhiêu hình chữ nhật?
- Tổ nào cắt đủ cả 3 hình?
- Trung bình mỗi tổ cắt được bao nhiêu hình?
- GV yêu cầu HS tự làm bài.
- GV chữa bài.
Bài 2 :
+ GV treo biểu đồ tương tự như bài 1
- Gọi HS đứng tại chỗ trả lời c...bé hơn 1?
- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.
C. Củng cố- dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
* Bài sau :Ôn về số tự nhiên ( tt)
- HS nghe.
- Hsquan sát, trả lời hình 3 đã tô màu hình.
- HS nêu: Hình 1: hình 
 Hình 2: hình
 Hình 3: hình.
- HS làm bài. 
- 4 HS lần lượt giải thích .
- HS theo dõi và nhận xét cách làm của bạn.
- HSđọc thầm đề bài.
- Chia cả tử số và mẫu số của phân số đó cho cùng một số tự nhiên khác 1.
- 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở.
- 1 HS đọc đề.
- HS trả lời.
- HS làm bài vào vở.
- Sắp xếp các phân số theo thứ tự tăng dần.
- HS trả lời.
- HS làm vào vở.
Toán ( Tiết 160 ): ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ 
I.Mục tiêu
Giúp HS ôn tập, củng cố kĩ năng thực hiện các phép cộng và phép trừ phân số.
- Giải bài toán có liên quan đến tìm giá trị của một số.
- Tìm thành phần chưa biết của phép tính.
II. Các hoạt động day- học :
Hoạt động của Giáo Viên
Hoạt động của Học Sinh
A. Bài cũ 
- Nêu cách quy đồng hai phân số?
- GV nhận xét, cho điểm HS.
B. Bài mới :
1. Giới thiệu bài : Trong giờ học này chúng ta cùng ôn tập về các phép tính với phân số.
2. Hướng dẫn HS luyện tập
Bài 1 :- GV yêu cầu HS đọc đề.
- Yêu cầu HS nêu cách cộng,trừ các phân số cùng mẫu số, khác mẫu số?
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- GV chữa bài , nhận xét và cho điểm HS.
Bài 2 : GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài
- GV chữa bài.
- GV nhận xét và cho điểm HS.
Bài 3 : - Yêu cầu HS tự làm bài.
- Chữa bài đồng thời cho HS giải thích cách tìm x của mình.
- GV nhận xét - chữa bài 
 x = ; x = ; x = 
Bài 4
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.
- Để tính được diện tích bể nước chiếm mấy phần vườn hoa, chúng ta phải tính được gì?
- Khi đã biết diện tích trồng hoa và diện tích lối đi thì ta là như thế nào để tính được diện tích bể?
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- GV chữa bài cho HS:
 Đ/S: 15 m2
Bài 5
- Gv gọi 1 HSđọc đề toán.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Để so sánh con sên nào nhanh hơn chúng ta phải biết được gì?
-Yêu cầu HS chọn cách gi

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_mon_toan_hoc_lop_4_tuan_32.doc