Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tuần 8

 

Toán (36)                                LUYỆN TẬP 

 

I   Mục tiêu: Giúp hs củng cố về:

 - Kỹ năng thực hiện tính cộng các số tự nhiên.

 -Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để tính nhanh.

 - Giải toán có lời văn và tính chu vi hình chữ nhật.

II Đồ dùng dạy học:

-   Bảng phụ kẻ sẵn bảng số .

IIICác hoạt động dạy và học :

Tg Hoạt động của thầy  Hoạt động của trò
doc 13 trang Bảo Giang 03/04/2023 4000
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tuần 8", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tuần 8

Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tuần 8
Toán (36) LUYỆN TẬP 
I Mục tiêu: Giúp hs củng cố về:
 - Kỹ năng thực hiện tính cộng các số tự nhiên.
 -Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để tính nhanh.
 - Giải toán có lời văn và tính chu vi hình chữ nhật.
II Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ kẻ sẵn bảng số .
IIICác hoạt động dạy và học :
Tg
Hoạt động của thầy 
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ : Gọi hs trả lời 
+ Hãy nêu tính chất kết hợp của phép cộng.
+ Viết công thức về tính chất kết hợp của phép cộng 
-Nhận xét , ghi điểm .
2. Bài mới :
2.1 Giới thiệu bài :
- Gv : Giờ học hôm nay các em sẽ được củng cố về kỹ năng thực hiện tính cộng các số tự nhiên và áp dụng tính chất giao hoán , tính chất kết hợp để tính nhanh.
2.2 Hướng dẫn luyện tập :
Bài 1 :Gv hỏi :
+Đề yêu cầu chúng ta điều gì ? 
+ Khi đặt tính để tính tổng các số , chúng ta phải chú ý điều gì ?
- Yêu cầu Hs làm bài 
- Yêu cầu hs nhận xét bài làm của bạn.
- Gv nhận xét, cho điểm .
Bài 2 :
+ Em hãy nêu yêu cầu của bài tập ?
- Gv hướn...ài toán ví dụ trong SGK 
- Gv hỏi : Bài toán cho biết gì ?
- Bài toán yêu cầu gì ?
- Gv nêu: Vì bài toán cho ta biết tổng và cho ta biết hiệu của 2 số , yêu cầu chúng ta tìm 2 số nên dạng toán này được gọi là bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó 
b) Hướng dẫn vẽ sơ đồ bài toán :
- Gv vẽ đoạn thẳng biểu diễn số lớn lên bảng 
- Yêu cầu hs suy nghĩ xem đoạn thẳng biểu diễn số bé như thế nào so với đoạn thẳng biểu diễn số lớn . 
- Gv vẽ đoạn thẳng biểu diễn số bé , sau đó yêu cầu hs lên bảng biểu diễn tổng và hiệu của hai số trên sơ đồ .
- Hoàn thành sơ đồ : 
 ? 
Số lớn 70 
Số bé ? 10 
 c) Hướng dẫn giải bài toán ( cách 1)
- Yêu cầu hs quan sát kỹ sơ đồ và suy nghĩ cách tìm hai lần số bé
- Yêu cầu hs phát biểu ý kiến 
- Gv dùng phấn màu để gạch chéo hoặc bìa để che phần hơn của số lớn so với số bé và nêu vấn đề : Nếu bớt đi phần hơn của số lớn so với số bé thì số lớn như thế nào so với số bé ?
- Gv: Lúc đó trên sơ đồ ta còn lại hai đoạn thẳng biểu diễn hai số bằng nhau và mỗi đoạn thẳng là một lần của số bé, vậy ta còn lại 2 lần của số bé
- Phần lớn hơn của số lớn so với số bé được gọi là gì ?
- Khi bớt đi phần hơn của số lớn so với số béthì tổng của chúng thay đổi như thế nào ?
- Tổng mới là bao nhiêu ?
- Tổng mới là hai lần của số bé , vậy ta có hai lần số bé là bao nhiêu?
- Hãy tìm số bé ?
- Hãy tìm số lớn ?
- Yêu cầu hs trình bày bài giải của bài toán 
- Yêu cầu hs đọc lời giải đúng của bài toán , sau đó nêu cách tìm số bé
- Gv ghi cách tìm số bé lên bảng và yêu cầu hs ghi nhớ .
c) Hướng dẫn hs giải bài toán ( cách 2 )
- Yêu cầu hs quan sát kỹ sơ đồ và suy nghĩ cách tìm hai lần số lớn 
 - Gv khẳng định lại cách tìm hai lần số lớn 
+ Gv dùng phấn màu vẽ thêm vào đoạn thẳng biểu diễn số bé để số bé bằng số lớn và nêu vấn đề : Nếu thêm vào số bé một phần đúng bằng phần số lớn hơn số bé thì số bé sẽ như thế nào so với số lớn ? 
+ Lúc này trên sơ đồ ta có hai đoạn thẳng biểu diễn 2 số bằng nhau và mỗi đoạn thẳng là một lần...:
Số bé = ( Tổng - Hiệu ) : 2
- Hs suy nghĩ , phát biểu ý kiến 
+ Nếu thêm vào số bé một phần đúng bằng phần số lớn hơn số bé thì số bé sẽ bằng số lớn .
+ Là hiệu của 2 số .
+ Tổng của chúng tăng thêm đúng bằng phần hơn của số lớn so với số bé
+ Tổng mới là 70 + 10 = 80 
+ Hai lần số lớn là : 70 + 10 = 80 
+ Số lớn là : 80 : 2 = 40
+ Số bé là: 40 -10 = 30 ( Hoặc 70 – 40 = 30 )
+ Số lớn = (Tổng+ Hiệu ) : 2
- Một hs đọc đề bài .
+ Bài toán đã cho tuổi bố cộng với tuổi con là 58 tuổi . Tuổi bố hơn tuổi con 38 
tuổi
+ Tìm tuổi bố , tuổi con?
+ Bài toán thuộc dạng toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của 2 số đó .Vì bài toán cho biết tuổi bố cộng với tuổi con , chính là cho biết tổng số tuổi của 2 người . Cho biết tuổi bố hơn tuổi con 38 tuổi chính là cho biết hiệu số tuổi của hai bố con là 38, yêu cầu tìm tuổi của mỗi người .
- Hai hs lên bảng làm bài , mỗi em làm một cách , cả lớp làm vở .
- Hs nêu ý kiến.
- Hs đọc đề .
-Học sinh nêu ý kiến. 
- Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng .
- Hai hs làm bài trên bảng , mỗi em một cách , cả lớp làm vở.
- Số 8 và số 0
+ Là chính số đó .
+ Là chính số đó
- Là số 123 và số 0
 Toán ( 38) LUYỆN TẬP
I Mục tiêu:
- Rèn kỹ năng giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó .
- Củng cố kỹ năng đổi đơn vị đo khối lượng, đo thời gian .
II Các hoạt động dạy học :
Tgian
Hoạt động của thầy 
Hoạt động của trò 
1200sp
1 Bài cũ :
- Gọi hs nêu cách giải bài tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai sô đó
- Nhận xét ghi điểm .
2 Hướng dẫn luyện tập
Bài 1 : Yêu cầu hs đọc đề bài , sau đó tự làm bài 
- Nhận xét , ghi điểm .
Bài 2 :-Gọi hs đọc đề toán,sau đó yêu cầu hs nêu dạng toán và chỉ ra 2 số cần tìm là hai số nào ? Đâu là tổng ? Đâu là hiệu? 
- Yêu cầu hs làm bài .
36 tuổi
 Tóm tắt : ?tuổi
Em 8tuổi 
Chị 
 ? tuổi 
 Bài giải : 
 Tuổi của chị là:
 ( 36 + 8 ) :2 = 22 ( tuổi) 
 Tuổi của em là :
 22-8 = 14 ( tuổi ) 
- H ướng dẫn chấm chữa, nhận xét cho điểm.
Bài 3 : 
- Gv 

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_toan_hoc_lop_4_tuan_8.doc