Kế hoạch lên lớp môn Toán học Lớp 4 - Tuần 1 đến tuần 18 - Trường Tiểu học Vĩnh Hòa

Hoạt động 1: Ôn lại cách đọc số, viết số và các hàng.

Mục tiêu :  HS đọc và viết được các số có nhiều chữ số ; nêu được vị trí các hàng của từng chữ số .

Tiến hành :

a) GV viết số 83251 và gọi HS rồi nêu rõ chữ số ở các hàng.

b) Tương tự như trên với các số 83001; 80201; 80001.

c) Yêu cầu HS nêu mối quan hệ giữa hai hàng liền kề.

d) Gọi HS nêu các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, tròn chục nghìn.

 

Hoạt động 2: Thực hành .

Mục tiêu :HS biết đọc, viết các số đến 1000000, biết phân tích cấu tạo số; biết tính chu vi các hình.

Tiến hành :

 

Bài tập 1:

 GV gọi một HS đọc đề bài.

 Bài toán yêu cầu gì?

 Yêu cầu HS Nhận xét , tìm ra quy luật viết các số trong dãy số a)

doc 176 trang Bảo Giang 01/04/2023 3020
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch lên lớp môn Toán học Lớp 4 - Tuần 1 đến tuần 18 - Trường Tiểu học Vĩnh Hòa", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch lên lớp môn Toán học Lớp 4 - Tuần 1 đến tuần 18 - Trường Tiểu học Vĩnh Hòa

Kế hoạch lên lớp môn Toán học Lớp 4 - Tuần 1 đến tuần 18 - Trường Tiểu học Vĩnh Hòa
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Tuần : 1
Tiết: 	1	Bài: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100000.
I. MỤC TIÊU:
Giúp HS ôn tập về:
Cách đọc, viết các số đến 100000.
Phân tích cấu tạo số.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
GV: bảng phụ,
HS : vở nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:
Ổn định tổ chức: Hát
Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Ôn lại cách đọc số, viết số và các hàng.
Mục tiêu : HS đọc và viết được các số có nhiều chữ số ; nêu được vị trí các hàng của từng chữ số .
Tiến hành :
a) GV viết số 83251 và gọi HS rồi nêu rõ chữ số ở các hàng.
b) Tương tự như trên với các số 83001; 80201; 80001.
c) Yêu cầu HS nêu mối quan hệ giữa hai hàng liền kề.
d) Gọi HS nêu các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, tròn chục nghìn.
Hoạt động 2: Thực hành .
Mục tiêu :HS biết đọc, viết các số đến 1000000, biết phân tích cấu tạo số; biết tí...ố: 79 231; 25 030; 56 721; 98 005.
GV nhận xét bài cũ, ghi điểm cho HS .
Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Luyện tính nhẩm. .
Mục tiêu : HS biết tính nhẩm với các số tròn nghìn 
Tiến hành :
 GV đọc phép tính: 
 + Bảy nghìn cộng hai nghìn.
 + Tám nghìn chia hai. . . 
 GV Nhận xét, sửa sai nếu có.
Hoạt động 2: Thực hành.
Mục tiêu :HS biết cộng , trừ các số có đến năm chữ số ; biết so sánh các số đến 100 000.
Tiến hành :
Bài tập 1: 
 GV gọi một HS đọc đề bài. 
 HS dưới lớp làm vào bảng con .
GV cùng HS nhận xét. Chốt lời giải đúng .
Bài tập 2:
 GV gọi một HS đọc đề bài. 
 Gọi HS nhắc lại cách thực hiện phép tính cộng, 
trừ, nhân, chia theo cột dọc.
 Cho HS làm bài vào vở.
 GV sửa bài, Nhận xét , chấm một số vở làm nhanh.
Bài tập 3:
 GV gọi một HS đọc đề bài. 
 Gọi HS nêu cách so sánh hai số 5870 và 5890.
 GV cho HS làm bài vào vở .
 GV sửa bài, nhận xét, chấm một số vở làm nhanh 
Bài tập 4:
 GV gọi một HS đọc đề bài. 
 Yêu cầu HS tự giải bài vào vở. GV chấm một số vở làm nhanh nhất.
 GV sửa bài, gọi HS đọc lại dãy số theo thứ tự. 
 GV cùng HS nhận xét. Chốt lời giải đúng .
Bài tập 5:
 Gọi HS nêu yêu cầu bài toán .
 Hướng dẫn cách làm.
 Yêu cầu trình bày , GV cho HS làm bài vào vở .
 GV cùng HS nhận xét. Chốt lời giải đúng .
HS ghi kết quả vào bảng con.
Nghe .
Đọc 
Làm bài .
Nghe .
Đọc 
Nhắc lại .
làm bài .
Nghe 
Đọc 
Nêu kết quả .
Trình bày .
Nghe .
Đọc 
Làm bài .
Nêu kết quả .
Nghe 
Nêu yêu cầu .
Nghe 
Trình bày .
Nghe 
Củng cố dặn dò:
 GV nhận xét tiết học.
 Dặn HS về nhà xem lại bài, ghi nhớ những nội dung vừa học.
 Dặn HS về nhà làm bài tập.
IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Tuần : 1
Tiết: 	3...ại 
làm bài .
Nghe 
Đọc 
Nêu quy tắc.
làm bài .
Nghe .
Nhắc lại .
Đọc 
Phân tích bài toán.
Nhắc lại .
làm bài .
Nghe 
Nêu .
Củng cố dặn dò:
 GV nhận xét tiết học.
 Dặn HS về nhà xem lại bài, ghi nhớ những nội dung vừa học.
 Dặn HS về nhà làm bài tập.
IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Tuần : 1
Tiết: 4	Bài: BIỂU THỨC CÓ CHỨA MỘT CHỮ.
I. MỤC TIÊU:
Giúp HS :
Bước đầu nhận biết biểu thức có chứa một chữ.
Biết cách tính giá trị của biểu thức khi thay chữ bằng số cụ thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
GV: bảng phụ,tranh phóng to ở phần ví dụ của SGK.
HS : vở nháp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:
Ổn định tổ chức: Hát
Kiểm tra bài cũ:
GV gọi HS lên bảng làm bài của bài trước.
GV nhận xét bài cũ, ghi điểm cho HS .
Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu biểu thức có chứa một chữ.
Mục tiêu : Nhận biết biểu thức có chứa một chữ 
Tiến hành :
a) Biểu thức có chứa một chữõ
 GV nêu ví dụ trình bày ví dụ trên bản.
 GV đặt vấn đề, đưa ra tình huống nêu trong ví dụ, đi dần từ các trường hợp cụ thể đến biểu thức 3 + a
 GV nêu vấn đề: Nếu thêm a quyển vở , Lan có tất cả bao nhiêu quyển vở?
( 3 + a quyển)
 GV giới thiệu: 3 + a là biểu thức có chứa một chữ, chữ ở đây là chữ a.
b) Giá trị của biểu thức có chứa một chữ.
 GV yêu cầu HS tính.
 Nếu a = 1 thì 3 + a = . . . + . . . = . . .
 GV nêu: 4 là giá trị của biểu thức 3 + a.
 Tương tự GV cho HS làm việc với các trường hợp a = 2, a = 3.
Kết luận : 
 Nhận xét mỗi lần ta thay chữ a bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức 3 + a.
Hoạt động 2: .Thực hành.
Mục tiêu :HS Biết cách tính giá trị của biểu thức khi thay chữ bằng số cụ thể
Tiến hành :
Bài tập 1:
 GV gọi 

File đính kèm:

  • docke_hoach_len_lop_mon_toan_hoc_lop_4_tuan_1_den_tuan_18_truon.doc