Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tiết 9, Bài: So sánh các số có nhiều chữ số

TOÁN:                       BÀI:    SO SÁNH CÁC SÓ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ (TIẾT 9 )

            Lớp:4/

            I-Mục tiêu;

-Biết so sánh các só có nhiều chữ sốbbằng cách so sánh các chữ số với nhau, so sánh các chữ số ở cùng một hàng với nhạu 

-Biết tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất trong các nhóm các số có nhiều chữ số.

-Xác định được số bé nhất, số lớn nhất có ba chữ số ,số bé nhất , lớn nhất có sáu chữ số.

II-Đồ dùng dạy học:

III-Hoạt động dạy và học:

doc 2 trang Bảo Giang 01/04/2023 2820
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tiết 9, Bài: So sánh các số có nhiều chữ số", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tiết 9, Bài: So sánh các số có nhiều chữ số

Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tiết 9, Bài: So sánh các số có nhiều chữ số
	`	Thứ 	ngày 	tháng 	 năm 2005
	TOÁN:	BÀI:	SO SÁNH CÁC SÓ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ (TIẾT 9 )
	Lớp:4/
	I-Mục tiêu;
-Biết so sánh các só có nhiều chữ sốbbằng cách so sánh các chữ số với nhau, so sánh các chữ số ở cùng một hàng với nhạu 
-Biết tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất trong các nhóm các số có nhiều chữ số.
-Xác định được số bé nhất, số lớn nhất có ba chữ số ,số bé nhất , lớn nhất có sáu chữ số.
II-Đồ dùng dạy học:
III-Hoạt động dạy và học:
Thời gian
 Giáo viên 
 Học sinh
5 phút
1 phút
5 phút
5 phút
16 phút
3 phút
1-Bài cũ:
-3 hs lên bảng làm bài về nhà :bài 4, 5 
-10 hs đem vở chấm.
-Nhận xét chung.
2-Bài mới:
2.1-Giới thiệu –Ghi đề lên bảng.
2.2-Hướng dẫn so sánh số có nhiều chữ số.
a-So sánh các số có số chữ số khác nhau.
-Viết số:99 578 và 100 000 y/c hs so sánh hai số này với nhau.
-Vì sao?
-Vậy khi so sánh các số có nhiều chữ số với nhau ,ta thấy như thế nào?
-Gv chốt lại ghi bảng.
* Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn và ngược lại số nào có nhiều chữ số í... bảng, cả lớp làm vào vở.
+Lớp nhận xét bài trên bảng
-Hs xung phong trả lời bài tập 4.,từng em một.
-1 hs đọc hết kết quả bài tập 4, lớp theo dõi .nhận xét.

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_toan_hoc_lop_4_tiet_9_bai_so_sanh_cac_so_co.doc