Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tiết 27+28: Luyện tập

Toán tc ( 27)                       LUYỆN TẬP

I Mục tiêu :

- Rèn kỹ năng nhân nhân với số có hai, ba chữ số.

-Hs vận dụng kiến thức một tổng (một hiệu) chia cho một số để giải các bài toán có liên quan.

-Rèn giải toán có lời văn.

II Các hoạt động dạy và học :

doc 2 trang Bảo Giang 03/04/2023 2660
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tiết 27+28: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tiết 27+28: Luyện tập

Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tiết 27+28: Luyện tập
Toán tc ( 27) LUYỆN TẬP
I Mục tiêu :
- Rèn kỹ năng nhân nhân với số có hai, ba chữ số.
-Hs vận dụng kiến thức một tổng (một hiệu) chia cho một số để giải các bài toán có liên quan.
-Rèn giải toán có lời văn.
II Các hoạt động dạy và học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
A. Nêu mục tiêu của tiết học
B. Hướng dẫn hs luyện tập
Bài tập 1:Tính diện tích của hai hình chữ nhật rồi so sánh diện tích của hai hình
* Hình ABCD có chiều dài 234 m, chiều rộng 82m
* Hình MNPQ có chiều dài bằng ½ chiều dài của hình ABCD, chiều rộng gấp đôi chiều rộng của hình chữ nhật MNPQ
- Hs làm bảng đặt tính nháp trên bảng, gv giữ lại để củng cố cách nhân.
- Gọi hs các nhóm trình bày kết quả làm việc.
- Kiểm tra bài làm trên bảng, gv kết hợp củng cố kthức về nhân với số có 2, 3 chữ số, diện tích HCN
- Cho hs so sánh hai diện tích và rút ra kết luậnôiTrong một tích,nếu ta chia thừa số này và nhân thừa số kia với cùng một số > 1 thì tích sẽ không thay đổi.
Bài 2 :Tính giá trị biểu thức sau b... lớp làm vở
- Hs trả lời

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_toan_hoc_lop_4_tiet_2728_luyen_tap.doc