Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tiết 138: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Hoạt động của thầy   

A.Bài cũ:- Viết tỉ số của a và b biết:  a = 4; b = 9 

              - Tỉ số của b và a ?

 

B.Bài mới:Bài 1:

- Gv nêu bài toán 1/147 

- Phân tích đề .Vẽ sơ đồ đoạn thẳng, hướng dẫn giải

 

Bài giải:

?

Ta có sơ đồ :

 
Số bé:   
Số lớn:                                   

- Tìm tổng số phần bằng nhau:

            3 + 5 = 8 (phần) 

 

- Tìm giá trị một phần:

             96 : 8 = 12

 

- Tìm số bé:   12 x 3 = 36

- Tìm số lớn:  12 x 5 = 60

hoặc              96 - 36 = 60

 

Có thể gộp bước 2 và bước 3 là : 

             96 : 8 x 3 = 36

 
Bài 2: GV nêu bài toán. Phân tích đề vẽ sơ đồ đoạn thẳng(như SGK)  
Hướng dẫn giải theo các bước:  

+Tìm tổng số phần bằng nhau 

              2+3=5(phần)

+Tìm giá trị 1 phần :

          25 : 5 = 5 ( quyển )

+ Tìm số vở của Minh :

          5 x 2 = 10 ( quyển )

 
 
doc 2 trang Bảo Giang 03/04/2023 2200
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tiết 138: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tiết 138: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tiết 138: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
 Toán (138) TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ
I. Mục tiêu:
 Giúp học sinh biết cách giải bài toán : “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó ”
II Chuẩn bị
III. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của thầy 
Hoạt động của trò
A.Bài cũ:- Viết tỉ số của a và b biết: a = 4; b = 9 
 - Tỉ số của b và a ?
- HS cả lớp làm bảng con
B.Bài mới:Bài 1:
- Gv nêu bài toán 1/147 
- Phân tích đề .Vẽ sơ đồ đoạn thẳng, hướng dẫn giải
Bài giải:
96
 ?
?
Ta có sơ đồ :
Số bé: 
Số lớn: 
- Tìm tổng số phần bằng nhau:
 3 + 5 = 8 (phần) 
- Tìm giá trị một phần:
 96 : 8 = 12
- Tìm số bé: 12 x 3 = 36
- Tìm số lớn: 12 x 5 = 60
hoặc 96 - 36 = 60
- Có thể gộp bước 2 và bước 3 là : 
 96 : 8 x 3 = 36
Bài 2: GV nêu bài toán. Phân tích đề vẽ sơ đồ đoạn thẳng(như SGK)
Hướng dẫn giải theo các bước:
+Tìm tổng số phần bằng nhau 
 2+3=5(phần)
+Tìm giá trị 1 phần :
 25 : 5 = 5 ( quyển )
+ Tìm số vở của Minh :
 5 x 2 = 10 ( quyển )
+ Tìm số vở của Khôi :
 25 – 10 = 15 ( 

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_toan_hoc_lop_4_tiet_138_tim_hai_so_khi_biet.doc