Bài giảng Toán Khối 4 - Bài 78: Phép nhân phân số

Hoạt động cơ bản: Tính diện tích hình chữ nhật

Ghi nhớ: Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng

 

ppt 10 trang Lệ Chi 18/12/2023 1840
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Khối 4 - Bài 78: Phép nhân phân số", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Toán Khối 4 - Bài 78: Phép nhân phân số

Bài giảng Toán Khối 4 - Bài 78: Phép nhân phân số
Kính chaøo quyù thaày coâ 
HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 
BÀI 78: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ 
Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 
 m và chiều rộng là m ? 
4 
5 
2 
3 
Thứ sáu ngày 2 tháng 3 năm 2018 Toán 
x 
1 m 
1 m 
1 m 
1 m 
4 
5 
2 
3 
m 
m 
1 m 
1 m 
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 
BÀI 78: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ 
Thứ sáu ngày 2 tháng 23 năm 2018 
Toán 
Ghi nhớ 
Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. 
x 
x 
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 
BÀI 78: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ 
Thứ sáu ngày 2 tháng 23 năm 2018 
Toán 
Bµi 1 . 
Bµi 3 . 
Bµi 2 . 
 X 
 X 
2 
5 
3 
5 
= 
6 
25 
3 
4 
4 
5 
= 
15 
16 
15 
4 
3 
4 
5 
4 
= 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
TG 
3 
2 
4 
X 
Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng” 
 X 
1 
2 
3 
4 
= 
1 
3 
8 
TIẾT HỌC KẾT THÚC 
XIN CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_khoi_4_bai_78_phep_nhan_phan_so.ppt