Đề kiểm tra Học kì I môn Tiếng Việt và Toán Lớp 4 Năm học 2018- 2019

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng:

1. Ba Vì là tên của 

      a. ngọn núi

      b. con sông

      c. cánh đồng

2. Xung quanh Ba Vì có những hồ nước nào ?

     a. Tam Đảo, Măng, Hòn

     b. Suối Hai, Đồng Mô, Ao Vua

     c. Hồ, Sếu

3. Loài cây mọc nhiều trên đồi Măng, đồi Hòn :

  1. cây keo
  2. Cây thông
  3. Cây bạch đàn

4. Trong đoạn văn trên có bao nhiêu danh từ riêng :

      a. có 10 danh từ riêng

      b. có 9 danh từ riêng

      c. có 8 danh từ riêng

5. Chủ ngữ trong câu : ‘Từ Tam Đảo nhìn về phía tây, vẻ đẹp của Ba Vì biến ảo lạ lùng từng mùa trong năm, từng giờ trong ngày. ’ là những từ nào ?

      a. Từ Tam Đảo nhìn về phía tây

      b. vẻ đẹp của Ba Vì biến ảo lạ lùng

      c. vẻ đẹp của Ba Vì

6. Câu nào dưới đây có hình ảnh so sánh?

     a. Ba Vì hiện lên như hòn ngọc bích.

     b. phơi phới mùa hội đua chen của cây cối.

     c. Rừng âu thơ, rừng thanh xuân. 

doc 14 trang Lệ Chi 18/12/2023 1800
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Học kì I môn Tiếng Việt và Toán Lớp 4 Năm học 2018- 2019", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra Học kì I môn Tiếng Việt và Toán Lớp 4 Năm học 2018- 2019

Đề kiểm tra Học kì I môn Tiếng Việt và Toán Lớp 4 Năm học 2018- 2019
Trường TH Võ Thị sáu
Lớp	 : 4A..
Họ và tên : 
KIỂM TRA HỌC KÌ I – LỚP 4
MÔN: ĐỌC HIỂU 
Năm học : 2018-2019
 Thời gian: 20 phút ĐỀ A 
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên
A. Đọc thầm bài đọc sau: 	
 VỜI VỢI BA VÌ
	Từ Tam Đảo nhìn về phía tây, vẻ đẹp của Ba Vì biến ảo lạ lùng từng mùa trong năm, từng giờ trong ngày. Thời tiết thanh tịnh, trời trong trẻo, ngồi phóng tầm mắt qua thung lũng xanh biếc, Ba Vì hiện lên như hòn ngọc bích. Về chiều, sương mù tỏa trắng, Ba Vì nổi bồng bềnh như vị thần bất tử ngồi trên sóng. Những đám mây nhuộm màu biến hóa muôn hình, nghìn dạng như nhà ảo thuật có phép tạo ra một chân trời rực rỡ.
	Ôm quanh Ba Vì là bát ngát đồng bằng, mênh mông hồ nước với những Suối Hai, Đồng Mô, Ao Vua... nổi tiếng vẫy gọi. Mướt mát rừng keo những đảo Hồ, đảo Sếu ... xanh ngát bạch đàn những đồi Măng, đồi Hòn...Rừng ấu thơ, rừng thanh xuân. Phơi phới màu hội đua chen của cây cối. Lượn giữa những hồ nước vòng quanh đảo cao, hồ thấp là những con thuyền mỏng manh, những c... Võ Văn Trực
B. Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng:
1. Ba Vì là tên của một
 a. ngọn núi
 b. con sông
 c. cánh đồng
2. Loài cây mọc nhiều trên đồi Măng, đồi Hòn :
cây keo
Cây thông
Cây bạch đàn
3. Trong đoạn văn trên có bao nhiêu danh từ riêng :
 a. có 10 danh từ riêng
 b. có 9 danh từ riêng
 c. có 8 danh từ riêng 
4. Câu nào dưới đây có hình ảnh so sánh?
 a. Ba Vì hiện lên như hòn ngọc bích.
 b. phơi phới mùa hội đua chen của cây cối.
 c. Rừng âu thơ, rừng thanh xuân. 
5. Xung quanh Ba Vì có những hồ nước nào ?
 a. Tam Đảo, Măng, Hòn
 b. Suối Hai, Đồng Mô, Ao Vua
 c. Hồ, Sếu
6. Chủ ngữ trong câu : ‘Từ Tam Đảo nhìn về phía tây, vẻ đẹp của Ba Vì biến ảo lạ lùng từng mùa trong năm, từng giờ trong ngày. ’ là những từ nào ?
 a. Từ Tam Đảo nhìn về phía tây
 b. vẻ đẹp của Ba Vì biến ảo lạ lùng
 c. vẻ đẹp của Ba Vì
Trường TH: 
Lớp: 4A.
Họ và tên : .
KIỂM TRA HỌC KÌ I - LỚP 4
MÔN: TOÁN – Thời gian: 40 phút
Năm học: 2018- 2019
 Đề A
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên
..
Phaàn 1: Khoanh troøn vaøo chöõ caùi tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.(3 điểm)
Câu 1: Chữ số 4 trong số 547 578 762 thuộc hàng nào, lớp nào? 
hàng nghìn, lớp nghìn
hàng chục triệu, lớp triệu
hàng triệu, lớp triệu
Câu 2: 12dm2 3cm2= ............ cm2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
a. 12003
b. 123
c. 1203
Bài 3: Một khu đất hình chữ nhật có diện tích là 560m2 , chiều dài 35m. Chiều rộng là? 
a. 160m
b. 16cm
c. 16m
Câu 4: Tổng của 2 số là 50, số lớn hơn số bé 6 đơn vị. Số bé là:
a. 22	
b. 44	
c. 56
Câu 5: Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là:
a. 2054
b. 2045
c. 2450
Câu 6: Kết quả của phép tính 34 x 11 bằng:
a. 347
b. 374
c. 437
Phần II: Bài tập
Câu 1: Đặt tính rồi tính:
a. 72356 + 9345
b. 37821 - 13456
c. 4369 x 208
d. 10625 : 25
.................................................................................................................................................
.........................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Câu 4: Tính nhanh: 1234 + 1234 x 2 + 1234 x 3 + 1234 x 4 = 
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Trường TH: 
Lớp: 4A.
Họ và tên : .
KIỂM TRA HỌC KÌ I - LỚP 4
MÔN: TOÁN – Thời gian: 40 phút
Năm học: 2018- 2019 
 Đề B
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên
..
Phaàn 1: Khoanh troøn vaøo chöõ caùi tröôùc caâu traû lôøi ñuùng.(3 điểm)
Câu 1: Kết quả của phép tính 34 x 11 bằng:
a. 347
b. 374
c. 437
Câu 2: Tổng của 2 số là 50, số lớn hơn số bé 6 đơn vị. Số bé là:
a. 22	
b. 44	
c. 56
Bài 3: Chữ số 4 trong số 547 578 762 thuộc hàng nào, lớp nào? 
a. hàng nghìn, lớp nghìn
hàng chục triệu, lớp triệu
hàng triệu, lớp triệu
Câu 4: Một khu đất hình chữ nhật có diện tích là 560m2 , chiều dài 35m. Chiều rộng là? 
a. 160m
b. 16cm
c. 16m
Câu 5: 12dm2 3cm2= ............ cm2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
a. 12003
b. 123
c. 1203
Câu 6: Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hế

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_i_mon_tieng_viet_va_toan_lop_4_nam_hoc_20.doc