Kế hoạch bài dạy môn Toán học Lớp 4 - Tuần 24

  1. Nêu mục tiêu của tiết học 
  2. Hướng dẫn hs luyện tập:

Hoạt động 1 :

-Gv nêu câu hỏi về cách cộng hai phân số khác mẫu số, sau đó mở rộng cộng nhiều phân số khác mẫu số .Sau đó cho hs làm bài tập 1 ( Bài tập trắc nghiệm đề 47). Gọi một hs lên bảng thực hiện cộng : +

- Kết hợp sửa bài tập trện bảng và vở BT .

Hoạt động 2 :

Gọi 3 hs lên bảng làm 3 bài tập của bài tập số 2 (BTTN)

+       ,   ++   ,   3 +

cả lớp làm vở .

-Hd hs nhận xét bài làm của các bạn trên bảng 

-Gv hỏi:

+ Khi cộng phân số trước hết ta lưu ý điều gì ? 

-Gv chốt lại : Khi cộng các phân số , trước tiên ta cần lưu ý đến mẫu số của chúng .Nếu mẫu số khác nhau phải đưa về phép cộng các phân số cùng mẫu ( Quy đồng mẫu số ).

Hoạt động 3  :

-Gọi hs nêu tính chất kết hợp của phép cộng Sau đó cho 2 hs làm bảng 2 bài của bài tập số 3 .

- Hd hs chấm chữa bài 3 

Hoạt động 4 :

doc 4 trang Bảo Giang 03/04/2023 3100
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy môn Toán học Lớp 4 - Tuần 24", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy môn Toán học Lớp 4 - Tuần 24

Kế hoạch bài dạy môn Toán học Lớp 4 - Tuần 24
Toán tc (47) LUYỆN TẬP 
Mục tiêu :
-Củng cố về phép cộng các phân khác mẫu số .
- Giải toán có lời văn liên quan cộng phân số khác mẫu số.
II. Các hoạt động dạy và học :
 Hoạt động của thầy 
 Hoạt động của trò 
Nêu mục tiêu của tiết học 
Hướng dẫn hs luyện tập:
Hoạt động 1 :
-Gv nêu câu hỏi về cách cộng hai phân số khác mẫu số, sau đó mở rộng cộng nhiều phân số khác mẫu số .Sau đó cho hs làm bài tập 1 ( Bài tập trắc nghiệm đề 47). Gọi một hs lên bảng thực hiện cộng : + 
- Kết hợp sửa bài tập trện bảng và vở BT .
Hoạt động 2 :
Gọi 3 hs lên bảng làm 3 bài tập của bài tập số 2 (BTTN)
 + , ++ , 3 + 
cả lớp làm vở .
-Hd hs nhận xét bài làm của các bạn trên bảng 
-Gv hỏi:
+ Khi cộng phân số trước hết ta lưu ý điều gì ? 
-Gv chốt lại : Khi cộng các phân số , trước tiên ta cần lưu ý đến mẫu số của chúng .Nếu mẫu số khác nhau phải đưa về phép cộng các phân số cùng mẫu ( Quy đồng mẫu số ).
Hoạt động 3 :
-Gọi hs nêu tính chất kết hợp của phép cộng Sau đó cho 2 hs làm bảng 2 b...(TT)
I/ Mục tiêu:
	Giúp HS :
Nhận biết phép cộng hai phân số khác mẫu số.
Biết cộng hai phân số khác mẫu số.
III/ Các hoạt động dạy – học:	
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A/ Kiểm tra bài cũ :
 Muốn cộng 2 phân số có cùng mẫu số ta làm thế nào ? Cho ví dụ ?
- Khi đổi chỗ hai phân số có cùng mẫu số thì tổng của chúng như thế nào ?
- Nhận xét việc làm bài cũ của HS.
B.Bài mới 
1/ Giới thiệu bài : GV nêu mục tiêu của tiết dạy
a/Cộng 2 phân số khác mẫu số
- GV gọi 2 HS đọc ví dụ
Hỏi : 
+ Để tính số phần băng giấy hai bạn đã lấy ta làm tính gì ?
* Kết luận : = ?
+ Làm thế nào để cộng được 2 phân số này 
* GV nhận xét và chốt ý đúng
* Đây là phép cộng 2 phân số khác mẫu số nên phải qui đồng mẫu số hai phân số đó rồi cộng hai phân số
* Qui đồng mẫu số
b.Cộng 2 phân số có cùng mẫu số .
- Gọi 2 HS nói lại các bước tiến hành cộng hai phân số khác mẫu số.
- Vậy muốn cộng 2 phấn số khác mẫu số ta làm thế nào ?
* GV nhận xét và chốt ý đúng
* Qui đồng mẫu số
* Cộng 2 phân số đã qui đồng mẫu số
3. Thực hành
Bài 1 : GV gọi 1 em đọc bài toán
- Yêu cầu cả lớp làmbảng con.
- GV nhận xét và chốt ý đúng
a.
Qui đồng 
Cộng 2 phấn số : 
Cột b = c. d.
Bài 2 : GV gọi 1 HS đọc bài toán
- Bài 2 yêu cầu gì chúng ta làm gì ?
- Yêu cầu HS làm bài vào vở.
* GV nhận xét và chốt ý đúng
a. b. c. d. 
Bài 3 : Gọi 1 em đọc bài toán
- Cho HS tóm tắt và làmvào vở
3. Củng cố, dặn dò :
- Muốn cộng 2 phân số khác mẫu ta làm thế nào ?
*Bài sau : Luyện tập
-2 Hs trả lời
- HS nhận xét 
- 2 HS đọc ví dụ. Lớp đọc thầm.
- HS trả lời, nhận xét.
- Lớp nhận xét.
- HS trả lời, nhận xét.
- Lớp nhận xét.
- 2 em nhắc lại
- HS trả lời nhiều em.
- Lớp nhận xét, bổ sung.
- Lớp đọc thầm.
- 1 em lên bảng. Lớplàm bảng con.
- Lớp nhận xét, sửa sai
- 1 em đọc bài . Lớp đọc thầm.
- Tính theo mẫu.
- 1 em lên bảng làm.
- Lớp nhận xét, bổ sung.
- Lớp đọc thầm.
- 1 em lên bảng
-Lớp nhận xét, sửa sai.
-HS trả lời

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_mon_toan_hoc_lop_4_tuan_24.doc