Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tuần 15

Toán (73) :         CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐI

 I Mục tiêu

 Giúp HS:

 -Rèn kĩ năng thực hiện phép chia số có 4 chữ số cho số có 2 chữ số.

 -Áp dụng để giải các bài toán có liên quan.

II-Đồ dùng dạy học: Phấn màu, bảng con

III-Hoạt động dạy -học chủ yếu:

doc 14 trang Bảo Giang 03/04/2023 3840
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tuần 15", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tuần 15

Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tuần 15
 Toán (71) CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CÁC CHỮ SỐ 0 
I-Mục tiêu:
Giúp HS:
Biết cách thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các chữ số 0.
II-Đồ dùng dạy học: Phấn màu, bảng con.
III-Các hoạt động dạy -học chủ yếu:
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
A.Kiểm tra bài cũ
-GV gọi 2 Hs lên bảng yêu cầu HS làm bài tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết 70.
-GV yêu cầu HS tính nhẩm:
320:20; 3200:100; 32000:1000
-GV đọc phép tính và gọi HS yêu cầu nói ngay kết quả.
-GV chữa bài và cho điểm HS.
B.Dạy -học bài mới:
1.Giới thiệu bài
-GV: Bài hôm nay sẽ giúp các em biết cách thực hiện chia hai số có tận cùng là các chữ số 0.
2.ôn tập chia nhẩm cho 10,100, 1000 và quy tắc chia 1 số cho 1 tích.
3.Phép chia 320:40 (trường hợp số bị chia và số chia đều có một chữ số 0 tận cùngt).
-GV viết lên bảng phép chia 320: 40 và yêu cầu HS suy nghĩ và áp dụng tính chất một số chia cho một tích để thực hiện phép chia trên.
-Gv khẳng định các cách trên đều đúng, cả lớp sẽ cùng làm theo cách sau ... của bạn.
-HS tính nhẩm.
-Nghe GV giới thiệu bài.
-HS suy nghĩ sau đó nêu cách tính của mình:
320:(8x5) ; 320(10x4) ; 
320:(2x20) ; ....
-HS thực hiện tính:
320:40 = 320:(10x4) = 320:10:4 = 32:4 = 8
320 : 40 = 8
-Hai phép chia cùng có kết quả là 8.
-Nếu cùng xóa đi một chữ số 0 thì ở tận cùng của 320 và 40 thì ta được 32 và 4.
-HS nêu lại kết luận.
-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào giấy nháp.
 320 40
 8
-HS suy nghĩ sau đó nêu các cách tính của mình:
32000:(80x5) ; 32000:(100x4) ; 32000:(2x200) ; ...
-HS thực hiện tính: 
32000:400 = 32000:(100x4) = 32000:100:4 = 320:4 = 80
-HS nêu lại kết luận.
-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào giấy nháp.
32000 400
 00 80
 0
-HS: Khi thực hiện chia hai số có tận cùng là các chữ số 0, ta có thể cùng xóa đi một, hai, ba... chữ số 0 ở tận cùng của số bị chia rồi chia như thường.
-HS đọc lại kết luận trong SGK.
-1 em trả lời.
-3 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào bảng con 3 bài.
-HS nhận xét.
-Tìm x.
-2HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào VBT.
-2 HS nhận xét.
-1 HS đọc trước lớp.
-1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào VBT.
-Chúng ta phải lưu ý xóa bao nhiêu chữ số 0 của tận cùng của số chia thì phải xóa bấy nhiêu chữ số tận cùng của số bị chia.
 Toán (73) : CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐI
 I Mục tiêu
 Giúp HS:
 -Rèn kĩ năng thực hiện phép chia số có 4 chữ số cho số có 2 chữ số.
 -Áp dụng để giải các bài toán có liên quan.
II-Đồ dùng dạy học: Phấn màu, bảng con
III-Hoạt động dạy -học chủ yếu:
 Hoạt động của thầy-
 Hoạt động của trò
A.Kiểm tra bài cũ
-GV gọi hai HS làm bài 1/81
-GV nhận xét, chữa bài và cho điểm HS.
B.Dạy -học bài mới
1.Giới thiệu bài:
-GV: Giờ học toán hôm nay các em sẽ rèn luyện kĩ năng chia số có 4 chữ số cho số có 2 chữ số.
2.Hướng dẫn thực hiện phép chia
a) Trường hợp chia hêt:
*Phép chia 8192:64
-GV viết lên bảng phép chia trên và yêu cầu HS thực hiện đặt tính và tính.
-GV theo dõi HS làm bài, cho HS nêu cách tính của mình trước lớp.
-GV hướng...có 2 chữ số.
 -Áp dụng để tính giá trị của biểu thức số và giải các bài toán có lời văn về phép chia có dư.
II-Đồ dùng, dạy-học: Phấn màu, bảng con.
III-Hoạt động dạy -học chủ yếu:
 Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
A.Kiểm tra bài cũ
-Gv gọi 3 HS lên bảng yêu cầu các HS làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết 73, kiểm tra vở bài tập về nhà của một số HS khác.
-GV chữa bài, nhận xét và cho điểm.
B.Dạy -học bài mới
1.Giới thiệu bài:
-GV: Giờ học toán hôm nay các em sẽ rèn luyện kĩ năng chia số có nhiều chữ số cho số có 2 chữ số và giải các bài toán có liên quan.
2.Hướng dẫn luyện tập
Bài 1: Làm bảng con 2 bài, vở 2 bài.
-GV: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
-GV yêu cầu HS tự làm bài.
-GV yêu cầu HS vừa lên bảng nêu cách thực hiện tính của mình.
-GV nhận xét và cho điểm HS.
Bài 2: Làm vở
-GV hỏi: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
-GV hỏi: Khi thực hiện tính giá trị của các biểu thức có cả các dấu tính nhân, chia, cộng, trừ chúng ta làm theo thứ tự nào?
-GV yêu cầu HS làm bài.
-GV yêu cầu HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn trên bảng.
Bài 3
-GV gọi HS đọc đề bài toán. (SGK).
-Hướng dẫn HS tóm tắt đề và giải.
-Lưu ý HS mỗi xe đạp có mấy bánh?
-GV yêu cầu HS trình bày lời giải bài toán.
*Đáp số: 73 xe đạp, thừa 4 nan hoa.
-GV nhận xét và cho điểm HS.
C.Củng cố, dặn dò:
-GV tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà làm bài tập 1/83 và chuẩn bị bài sau.
-2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn.
-HS nghe GV giới thiệu bài.
-Đặt tính rồi tính.
-4 HS lên bảng làm, HS cả lớp làm vào bảng con.
-4 HS nêu, HS cả lớp theo dõi và nhận xét vài làm của bạn.
-Bài tập yêu cầu chúng ta tính giá trị của biểu thức.
-Chúng ta thực hiện các phép tính nhân chia trước, thực hiện các phép tính cộng trừ sau.
-4 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT.
-4 HS nhận xét, sau đó 2 HS ngồi cạnh nhan đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.
-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm vào VBT.
 Toán (75) CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_toan_hoc_lop_4_tuan_15.doc