Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tuần 3

1. Kiểm tra bài cũ 

Gọi 3  HS 

Chấm vở của tổ 3

Nhận xét của GV

2. Bài mới:

Giờ học hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em biết đọc, viết các số đến lớp triệu.

GV ghi đề lên bảng

Hướng dẫn đọc, viết các số đến lớp triệu:

GV treo bảng phụ đã kẻ sẳn lên bảng

GV vừa viết vào bảng phụ vừa nói: “Cô có một số gồm 3 trăm triệu, 4 chục triệu, 2 triệu, 1 trăm nghìn, 5 chục nghìn, 7 nghìn, 4 trăm, 1 chục, 3 đơn vị. Em nào có thể lên viết số này?

- Em nào có thể đọc số này?

GV hướng dẫn

+ Tách các số trên thành lớp thì được 3 lớp là: lớp đơn vị, lớp nghìn, lớp triệu.

GV vừa nói vừa gạch chân dưới từng lớp bằng phấn màu 342  157 413

+ Đọc từ trái sang phải. Ở mỗi lớp ta dựa vào cách đọc số có 3 chữ số để đọc, sau đó thêm tên lớp đó.

Vậy số này đọc là: 342 triệu 157 nghìn 413

doc 11 trang Bảo Giang 03/04/2023 3840
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tuần 3", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tuần 3

Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tuần 3
Tuần 	 Thứ 	ngày	tháng 	năm 
Môn : TOÁN (11)	TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU 
I Mục tiêu :
 Giúp Hs - Biết đọc viết các số đến lớp triệu .
Củng cố về các hàng , lớp đã hoc .
Củng cố cách dùng bảng thống kê số liệu 
II Chuẩn bị : Bảng phụ kẻ sẵn các lớp như SGK
III Hoạt động dạy hoc :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ 
Gọi 3 HS 
Chấm vở của tổ 3
Nhận xét của GV
2. Bài mới: 
Giờ học hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em biết đọc, viết các số đến lớp triệu.
GV ghi đề lên bảng
Hướng dẫn đọc, viết các số đến lớp triệu:
GV treo bảng phụ đã kẻ sẳn lên bảng
GV vừa viết vào bảng phụ vừa nói: “Cô có một số gồm 3 trăm triệu, 4 chục triệu, 2 triệu, 1 trăm nghìn, 5 chục nghìn, 7 nghìn, 4 trăm, 1 chục, 3 đơn vị. Em nào có thể lên viết số này?
- Em nào có thể đọc số này?
GV hướng dẫn
+ Tách các số trên thành lớp thì được 3 lớp là: lớp đơn vị, lớp nghìn, lớp triệu.
GV vừa nói vừa gạch chân dưới từng lớp bằng phấn màu 342 157 413
+ Đọc từ trái sang phải. Ở mỗi lớp ta dựa vào c...Hs lên bảng
Nhận xét
Bài 2:
GV viết các số lên bảng
Gọi Hs đọc
Gv hỏi nêu các chữ số ở từng hàng của số ?
Có thể hỏi số: 8 500 658
Số này gồm mấy triệu, mấy trăm nghìn, mấy chục nghìn, mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị?
Bài 3: Gọi 1 Hs đọc
Hỏi : Bài yêu cầu gì?
Hỏi : Số gồm có mấy trăm triệu? Mấy chục triệu? Mấy triệu?
GV nhận xét
Bài 4: Gọi Hs đọc
GV viết lên bảng: 
a) 715 638 b) 571 638 c) 836 571
Hỏi trong số này chữ số 5 thuộc hàng nào? Lớp nào?
Vậy giá trị của chữ số 5 trong số 715 638 là bao nhiêu?
Tương tự các số còn lại cách hỏi như câu a
Nhận xét
3. Củng cố dặn dò
GV nhận xét
- Hs viết số 80 chục triệu, 4 triệu, 6 trăm nghìn, 5 nghìn, 4 trăm, 7 chục, 1 đơn vị
- Lớp nhận xét
Lớp đơn vị, lớp nghìn, lớp triệu. Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu
Có 7, 8 hoặc 9 chữ số
Ví dụ: 34 150 000
Ví dụ: 632 547 168
- Hs quan sát
- Gọi 1 Hs lên bảng viết vào chỗ trống
- Lớp viết vào bảng con
- Nhận xét
-Thảo luận nhóm đôi
- Gọi Hs đọc từng số ( nêu rõ thứ tự các số từ phải sang trái)
- Số 32 640 507 có chữ số 7 ở hàng đơn vị, chữ số 0 ở hàng chục, chữ số 5 ở hàng trăm, chữ số 0 ở hàng nghìn, chữ số 4 ở hàng chục nghìn, chữ số 6 ở hàng trăm nghìn, chữ số 2 ở hàng triệu, chữ số 3 ở hàng chục triệu.
Có 8 triệu 5 trăm nghìn, 6 trăm 5 chục 8 đơn vị.
- 1 Hs đọc
 - Yêu cầu viết số
1 Hs lên bảng, cả lớp làm vào vở
- Nhận xét bài làm của bạn
- 1 Hs đọc đề
- Hs theo dõi 
- Gọi 1 Hs đọc số và chỉ rõ hàng, lớp
Ở số 715 638 thì số 5 thuộc hàng nghìn, lớp nghìn
Là 5 000
Số 5 thuộc hàng trăm nghìn, lớp nghìn
 - Số 5 thuộc hàng trăm lớp đơn vị
Tuần 	Thứ ngày tháng năm 
Môn Toán (13) Luyện Tập 
 I Mục tiêu : Giúp HS củng cố về 
 + Cách đọc số viết số đến lớp triệu 
 +Thứ tự các số 
 +Cách nhận biết giá trị của từng chữ số theo hàng và lớp 
 II Chuẩn bị 
 -Bảng phụ 
 III Hoạt động dạy học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1 Kiểm tra bài cũ
GVn...n phải số 1
HS viết 5 000 000 000, 10 000 000 000
5 tỉ là 5 nghìn triệu
10 tỉ là 10 nghìn triệu
10 tỉ có 11 chữ số, trong đó có 1 chữ số 1 và 10 chữ số 0 đứng bên phải số 1
Là 315 nghìn triệu
Là 315 tỉ
- Hs quan sát lược đồ và lắng nghe
- Hs lên bảng chỉ
Tuần 	Thứ ngày tháng năm 
Môn Toán (14) Dãy số tự nhiên
I. Mục tiêu: Giúp học sinh
 + Nhận biết số tự nhiên và dãy số tự nhiên
 + Tự nêu được một số đặc điểm của dãy số tự nhiên
II. Chuẩn bị:
 Bảng con , phấn
III. Hoạt động dạy học:
TG
Hoạt động của thầy
Hoat động của trò
1.Kiểm tra bài cũ :
 3 Hs
 GV nhận xét, ghi điểm
2. Bài mới:
 Giờ học toán hôm nay các em sẽ biết được về số tự nhiên và dãy số tự nhiên
 GV ghi đề lên bảng
a) Giới thiệu số tự nhiên và dãy số tự nhiên
 GV : Em hãy kể một vài số mà em đã học (lưu ý GV ghi các số mà Hs kể là số tự nhiên lên bảng, còn các số không phải là số tự nhiên thì ghi riêng ra một góc bảng )
Gọi Hs đọc lại các số GV vừa ghi
GV nói: Các số 5, 6, 7, 25, 36, 487...được gọi là số tự nhiên.
GV chỉ vào các số ghi riêng và nói đây không phải là số tự nhiên 
GV: Em nào có thể viết các số tự nhiên theo thứ tự từ bé đến lớn bắt đầu từ số 0 ?
Hỏi : Dãy số này gọi là gì ? Và sắp xếp theo thứ tự nào?
GV chốt: Các số tự nhiên sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn, bắt đầu từ số 0 được gọi là dãy số tự nhiên
GV viết lên bảng một số dãy số và yêu cầu Hs nhận biết đâu là dãy số tự nhiên
+ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.. .
+ 0, 1, 2, 3, 4, 5.
+ 0, 5, 10, 15, 20 ...
+ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ...
GV vẽ tia số lên bảng và giới thiệu: Đây là tia số biểu diễn các số tự nhiên.
Hỏi: - Điểm gốc của tia số ứng với số nào?
Mỗi điểm trên tia số ứng với gì ?
Các số tự nhiên được biểu diễn trên tia số theo thứ tự nào?
Cuối tia số cố dấu gì? Thể hiện điều gì?
GV : Cho Hs vẽ tia số lên bảng con ( Lưu ý các điểm trên tia số cách đều nhau)
2. Giới thiệu một số đặc điểm của số tự nhiên
Yêu cầu Hs qan sát dãy số tự nhiên
+ Khi thêm 1 vào số 0 ta được số nào?
+ Số 1 là số

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_toan_hoc_lop_4_tuan_3.doc