Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Bài: Hàng và lớp

I-Mục tiêu:

-Biết được lớp đơn vị gồm 3 hànglà: đơn vị , chục ,trăm; lớp nghìn gồm 3 hàng là: nghìn ,chục nghìn, trăm nghìn.

-Nhận biết được vị trí của từng chữ số theo hàng và lớp.

-Nhận biết được giá trị của từng chữ số theo vị trí của nó ở từng hàng ,từng lớp.

II-Đồ dùng dạy học:

-Bảng kẻ sẵn các lớp , hàng cảu các số có sáu chữ số như phần bài học ttrong sgk.

-Gv vẽ sẵn bảng ở phần ví dụ.

III-Hoạt động dạy và học

doc 2 trang Bảo Giang 01/04/2023 3260
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Bài: Hàng và lớp", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Bài: Hàng và lớp

Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Bài: Hàng và lớp
	Thứ 	ngày	tháng	năm 2005.
	TOÁN	:	BÀI:	HÀNG VÀ LỚP (tiết 8 )
	Lớp:4/
	I-Mục tiêu:
-Biết được lớp đơn vị gồm 3 hànglà: đơn vị , chục ,trăm; lớp nghìn gồm 3 hàng là: nghìn ,chục nghìn, trăm nghìn.
-Nhận biết được vị trí của từng chữ số theo hàng và lớp.
-Nhận biết được giá trị của từng chữ số theo vị trí của nó ở từng hàng ,từng lớp.
II-Đồ dùng dạy học:
-Bảng kẻ sẵn các lớp , hàng cảu các số có sáu chữ số như phần bài học ttrong sgk.
-Gv vẽ sẵn bảng ở phần ví dụ.
III-Hoạt động dạy và học
Thời gian
 Giáo viên
 Học sinh
5 phút
1 phút
10 phút
17 phút
3 phút
1-Bài cũ:
-2 hs lên bảng sữa bài 4 sgk/10.
-Chấm 10 vở về nhà.
-Nhận xét chung.
2-Bài mới:
2.1-Giới thiệu –Gv ghi đề lên bảng.
2.2-Giới thiệu lớp đơn vị ,lớp nghìn:
- Hãy nêu tên các hàng đã học theo thứ tự từ nhỏ đến lớn?
-Gv giới thiệu :Các hàng này được xếp vào các lớp. Lớp đơn vị gồm ba hàng là hàng đơn vị ,hàng chục , hàng trăm. Lớp nghìn gồm ba hàng là hàng nghìn ,hàng chục nghìn ,hàng trăm nghìn.(GV vừa...ết só, các lớp ,hàng của số.
-Hs đọc .
-1 hs lên bảng viết.
-Cả lớp theo dõi và nhận xét 
-1 hs đọc đề a.
-5 hs lần lượt đọc số và nêu rõ chữ số 3 ở mỗi số thuộc hàng nào, lớp nào?
-Lớp lắng nghe và bổ sung.
-1 Hs đọc đề b.
-1 Hs lên bảng làm , lớp làm vào vở.
-Hs nhận xét bài làm của bạn và sửa bài.
-1 hs đọc đề bài 3.
-2 hs lên bảng làm.
-Lớp làm vào vở.
-Nhận xét bài làm của bạn và sửa bài.
-Hs trả lời.(4 -6 hs )

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_toan_hoc_lop_4_bai_hang_va_lop.doc