Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tiết 139: Luyện tập

A Bài cũ :

- Nêu các bước giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

*Gv nhận xét

B. Bài mới :

1) Giới thiệu :

- Luyện tập giải toán:"Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó"

2) Giảng bài mới :

Bài 1/148:   1 hs đọc đề

- Đề toán yêu cầu tìm gì?
- Đề toán cho biết gì?
?

- Cho hs lên vẽ sơ đồ:

 

 

                               ?

- Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là bao nhiêu?
- Tổng của chúng bằng 198 gồm có 11 phần. Vậy muốn tính giá trị một phần ta làm thế nào?
- Biết giá trị 1 phần, muốn tìm số bé ta làm thế nào?
- Biết được số bé, làm thế nào để tìm được số lớn?
- Gv cho hs giải vào vở
doc 2 trang Bảo Giang 03/04/2023 2880
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tiết 139: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tiết 139: Luyện tập

Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tiết 139: Luyện tập
 Thứ năm:
 Toán ( 139) LUYỆN TẬP 
 I. Mục tiêu:
 Giúp HS rèn kĩ năng giải bài toán:
 "Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó"
II.Chuẩn bị :
II Hoạt động dạy và học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
A Bài cũ :
- Nêu các bước giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.
- Hs trả lời
*Gv nhận xét
*Hs nhận xét
B. Bài mới :
1) Giới thiệu :
- Luyện tập giải toán:"Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó"
2) Giảng bài mới :
Bài 1/148: 1 hs đọc đề
- 1 hs đọc. Cả lớp đọc thầm
- Đề toán yêu cầu tìm gì?
- Tìm hai số 
- Đề toán cho biết gì?
- Tổng của chúng bằng 198
- Tỉ của hai số đó là: 
?
- Cho hs lên vẽ sơ đồ:
Số bé: 
Số lớn: 198
 ?
- Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là bao nhiêu?
 3+ 8 = 11(phần)
- Tổng của chúng bằng 198 gồm có 11 phần. Vậy muốn tính giá trị một phần ta làm thế nào?
- Lấy 198 chia cho 11
- Biết giá trị 1 phần, muốn tìm số bé ta làm thế nào?
- Lấy giá trị 1 phần nhân với 3
- Biết được số bé, làm thế n

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_toan_hoc_lop_4_tiet_139_luyen_tap.doc