Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tuần 7

TOÁN :  (T C )        ÔN LUYỆN CHƯƠNG I

                        I- Mục tiêu;

                        -Củng cốlại kiến thức đã học ở chương I.

                        +Đọc ,viết các số đến lớp triệu.

                        +Đổi đơn vị đo khối lượng.

                        +đọc biểu đồ hình cột.

                        +Giải toán về số trung bình cộng.

                        II- Hoạt động của thầy và trò:

doc 4 trang Bảo Giang 03/04/2023 4260
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tuần 7", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tuần 7

Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tuần 7
	TUẦN 6 :	TIẾT 11
	TOÁN ( T C ):	ÔN LUYỆN SỐ TỰ NHIÊN, ĐO KHỐI LƯỢNG ,THỜI GIAN.
	I-Mục tiêu:
	-Củng cố lại các kiến thức đã học về số tự nhiên, đổi đo khối lượng và thời gian.
	Củng cố lại toán có lời văn về dạng trung bình cộng.
	-Làm đúng chính xác, nhanh , trình bày sạch sẽ.
	II- Hoạt đông thầy và trò:
TG
 Giáo viên 
 Học sinh
1-Gợi ý cho hs hệ thống lại các kiến thức đã học về số tự nhiên , đo đổi thời gian và đo đổi khối lượng qua từng bài tập .
Bài tập1: Viết vào chỗ trống để được ba số tự nhiên liên tiếp:
 ,1 456 389 . ., 1000 000 
 .,10 376 412,. 401 000 436,..
+Hỏi hs :- Để tìm được số liền trước ,ta làm như thế nào?
 - Vậy muốn tìm số liền sau ta làm như thế nào?
Bài 2 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
2 kg17 dag =g
12 tấn 34 kg = kg
5792kg = tấn kg.
87400kg =..tấn tạ
67920kg = . tấntạ ..yến 
 1/3 phút = giây
 1 /4 thế kỉ = năm 
1 /3 ngày =giờ
3 giờ 18 phút =phút
215 phút =..giờ phút
+Gv y/c hs đọc bảng đơn vị đo khối lượng theo thứ tự từ lớn đến b...oạch nhỏ,lớp Bốn /3 đã thu được một số kg giấy vụn như sau:
 -Tổ một :15 kg giấy vụn 
 -Tổ hai : 10 kg giayys vụn
 -Tổ ba : 30 kg giấy vụn 
 -Tổ bốn: 25 kg giấy vụn.
Em hãy vẽ biểu đồ biểu thị số kg giấy vụn 
của các tổ và cho biết cả lớp thu được bao nhiêu kg giấy vụn?
2- Số tạ thóc gia đình bác Lân thu được qua các năm lần lượt là : năm 2004 thu được 15 tạ thóc, năm 2005 thu nhiều hơn năm 2004 là 6. tạ thóc , năm 2005 thu bằng ½ của hai năm trước . Hỏi trung bình mỗi năm gia đình bác Lân thu được bao nhiêu tạ thóc?.
Củng cố và dặn dò:
-Trò chơi.( nếu còn thời gian)
-1 hs đọc y/c bài tập .
-1 hs đọc đề bài tập.
-1 hs lên bảng làm , lớp làm vào vở.
+Lớp nhận xét và chữa bài vào vở
-1 hs đọc đề bài.
-1 hs lên bảng làm , lớp làm vào vở.
-Nhận xét và chữa.
-1 hs đọc đề .
-1 hs lên bảng làm .
-Nhận xét và chữa bài voà vở.
-1 hs lên bảng làm .
-hs nhận xét và chữa bài voà vở.
-1 hs đọc y/c đề và phân tích đề.
-1 hs lên bảng vẽ biểu đò , cả lớp làm vào vở .
-Nhận xét và chữa bài .
-1 hs đọc đề và phân tích đề.
- 1 hs lên tóm tắt đề .
- 1hs lên giải bài toán.
-Nhận xét và chữa bài.

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_toan_hoc_lop_4_tuan_7.doc