Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 78: Phép nhân phân số (Tiết 2) - Nguyễn Thị Diệu Trang

Mục tiêu

Em biết thực hiện phép nhân hai phân số, nhân phân số với số tự nhiên, nhân số tự nhiên với phân số.

pptx 21 trang Lệ Chi 18/12/2023 980
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 78: Phép nhân phân số (Tiết 2) - Nguyễn Thị Diệu Trang", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 78: Phép nhân phân số (Tiết 2) - Nguyễn Thị Diệu Trang

Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 78: Phép nhân phân số (Tiết 2) - Nguyễn Thị Diệu Trang
Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 
Chào mừng quý thầy cô về dự giờ 
thăm lớp 4a3 
Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Diệu Trang 
Môn :Toán 
Ai nhanh – Ai đúng 
Thứ tư ngày 4 tháng 6 năm 2018 
Toán 
 Bài 78: Phép nhân phân số ( tiết 2) 
Mục tiêu 
 Em biết thực hiện phép nhân hai phân số, nhân phân số với 
 số tự nhiên, nhân số tự nhiên với phân số. 
Nhiệm vụ 1 
Nhiệm vụ 2 
Nhiệm vụ 3 
B. Hoạt động thực hành 
Nhiệm vụ 5 
Thứ tư ngày 4 tháng 6 năm 2018 
Toán 
 Bài 78: Phép nhân phân số ( tiết 2) 
Nhiệm vụ 4 
Thứ tư ngày 4 tháng 6 năm 2018 
Toán 
 Bài 78: Phép nhân phân số ( tiết 2) 
 Mẫu: 
 Mẫu: 
Nhiệm vụ 3 : Tính theo mẫu : 
 = 
 = 
Ta có thể viết gọn như sau : 
Ta có thể viết gọn như sau : 
B. Hoạt động thực hành 
Thứ tư ngày 4 tháng 6 năm 2018 
Toán 
 Bài 78: Phép nhân phân số ( tiết 2) 
Nhiệm vụ 5 
Nhiệm vụ 4 
B. Hoạt động thực hành 
Thứ tư ngày 4 tháng 6 năm 2018 
Toán 
 Bài 78: Phép nhân phân số ( tiết 2) 
Nhiệm vụ 4: Tính 
B. Hoạt động thực hành 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_4_bai_78_phep_nhan_phan_so_tiet_2_nguyen.pptx