Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tuần 13

TOÁN ( Tiết 65 ) :                                 LUYỆN TẬP CHUNG             

 

IMục tiêu:

                             -Giúp HS ôn tập, củng cố về:

                             -Một số đơn vị đo khối lượng, diện tích, thời gian thường gặp và học ở lớp 4.

                             -Phép nhân với số có hai hoặc ba chữ số và một số tính chất của phép nhân .

                             -Lập công thức tính diện tích hình vuông.

                            II Đồ dùng dạy học:bảng phụ.

                            III Các hoạt động dạy học

doc 9 trang Bảo Giang 03/04/2023 3860
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tuần 13", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tuần 13

Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tuần 13
 Toán(62 ) : NHÂN VỚI SỐ CÓ BA CHỮ SỐ.
 I Mục tiêu: Giúp HS:
 -Biết cách nhân với số có ba chữ số.
 -Nhận biết tích riêng thứ nhất, tích riêng thứ hai, tích riêng thứ ba trong phép nhân với số có
 ba chữ số.
 -Áp dụng phép nhân với số có ba chữ số để giải toán.
 III Các hoạt động dạy học:
Tgian
 Hoạt động của thầy
1. Kiểm tra bài cũ:
GV gọi HS lên bảng thực hiện một số phép nhân với 11,
nêu nhẩm kết quả.
2 . Dạy bài mới:
2.1 Giới thiệu bài: Nhân với số có ba chữ số
2.2 Tìm cách tính :164 x123
-GV ghi lên bảng phép tính 164 x 123 và yêu cầu HS vận
dụng tính chất một số nhân với một tổng để tính.
164 x 123=164 x (100+20+3)
 =164 x 100 + 164 x 20+ 164 x 3
 =16400+3280+492=20172
2.3Giới thiệu cách đặt tính và tính:Thông thường người ta
 tiến hành đặt tính và tính theo cột dọc.
-Gọi HS lên bảng đặt tính.
-GV hướng dẫn HS thực hiện phép nhân như ở SGK.
-GV viết đến đâu thì giải thích đến đó.Lưu ý cho HS:
*492 gọi là tích riêng thứ nhất
*328 gọi là tích riêng thứ hai...:
Nhận xét tiết học
Chuẩn bị bài :Luyện tập.. .
 Hoạt động của trò
-1 hs lên bảng, cả lớp làm bảng 
bảng con
1 HS lên bảng làm
 258
 x 203
 474
 000
 516
 52374
gồm toàn chữ số 0
không ảnh hưởng 
-HS lắng nghe
-HS làm bài
-Thảo luận nhóm
-HS nhận xét
-1HS đọc đề
-HS làm bài
-HS sửa bài.
 Toán (64) LUYỆN TẬP
 I. Mục tiêu: Giúp HS
 -Ôn tập cách nhân với số có hai chữ số,có ba chữ số:
 - Ôn lại các tính chất:nhân một số với một tổng,nhân một số với một hiệu,tính chất giao hoán
 và t tính chất kết hợpcủa phép nhân.
-Tính giá trị của biểu thức số và giải toán,trong đó có phép nhân với số có hai hoặc ba chữ số
 .III.Các hoạt động dạy học. 
Tg
 Hoạt động của thầy
Kiểm tra bài cũ:
- Cho hs thực hiện đặt tính và tính: 364 x 402
- GV nhận xét , cho điểm.
2.Dạy bài mới:
2.1 Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu giờ dạy,ghi 
đề bài.
2.2 Hướng dẫn luyện tập
 Bài 1:HS làm bảng con.
 -HS lần lượt tính từng bài vào bảng con.
- GV hướng dẫn HS nhận xét sau mỗi bài.
 Bài 2: HS làm vào vở.
-HS ghi đề và làm vào vở.GV lưu ý HS thực hiện
 nhân nhẩmvới 11 khi tính.
 -GV cùng HS chữa bài,chấm điểm..
 Bài 3: HS làm vở 
-Gọi HS đọc đề và nêu yêu cầu của đề.
 +Để tính bằng cách thuận tiện, ở mỗi bài em vận
 dụng tính chất nào đã học?
-Yêu cầu hs làm bài vào vở
-Gv cho hs chữa bài, nhận xét ,cho điểm.
 Bài 4:HS làm bài vào vở.
-Gọi HS đọc đề
- Cho HS thảo luận nhóm đôi để tìm các cách giải
 và làm bài vào vở.
 -GV hướng dẫn HS chữa bài.GV gợi ý để HS có
 thể nêu hai cách giảỉ.
 Cách 1:-Tìm số bóng điện lắp 32 phòng
 Tìm số tiền mua bóng điện của 32 phòng
 Cách 2:-Tìm số tiền mua bóng điện ở mỗi phòng
 Tìm số tiền mua bóng điện ở 32 phòng 
 - GV chữa bài,chấm điểm.( Đáp số:896 000 đồng)
3 Củng cố-dặn dò:Gọi HS nhắc lại tính chất nhân một
 số với một tổng;nhân mộtsố với một hiệu.
-Chuẩn bị bài Luyện tập chung. 
Hoạt động của trò
- 1 hs lên bảng, cả lớp làm
 bảngcon
-HS làm bảng con
-HS nêu nhận xét
-HS làm bài vàovở, một em
 làm b... chọn cách giải
 gọn hơn.
Bài 5.
-Cho hs làm lần lượt từng bài rồi chữa 
+ Nêu qui tắc tính diện tích hình vuông
3Củng cố - dặn dò :
Nhận xét tiết học 
Hoạt động của trò
- Hs trả lời.
-đơn vị đo khối lượng
-HS đọc
- Hs làm phần còn lại a, b
-HS nhận xét
-diện tích
-HS làm bài
-HS làm vào bảng con
-HS sửa bài
..tính bằng cách thuận tiện
 nhất.
-HS làm bài
-2HS đọc
-Thảo luận nhóm
-HS làm bài, hai hs làm bảng ,
mỗi hs làm một cách , cả lớp 
làm vở theo một trong hai cách
.cách 2 gọn hơn
a) S= a x a
b) Với a = 25 m thì:
 S = 25 x 25 = 625 m2
Toán ( 61) GIỚI THIỆU NHÂN NHẨM SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI 11
I Mục tiêu:
-Giúp hs biết cách và có kỹ năng nhân nhẩm một số với 11
- Áp dung nhân nhẩm với 11 để giải các bài toán có liên quan
IICác hoạt động dạy và học
Tg
 Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò 
1 Bài cũ :
Cho hs tính giá trị của các biểu thức
47 x 32 + 125 35 x 18 + 35 x 21
- Nhận xét
2 Bài mới :
2.1- Gv giới thiệu bài mới .
2.2 Phép nhân 27 x11 ( trường hợp tổng hai chữ số bé hơn 10)
- Gv viết lên bảng phép tính 27 x 11
- Yêu cầu hs đặt tính và tính 
- Em có nhận xét gì về hai tích riêng của phép nhân trên?
- Nêu rõ bước thực hiện cộng hai tích riêng?
- Gv nêu : Như vậy khi cộng hai tích riêng, ta chỉ cộng hai chữ số của 27 ( 2 + 7= 9), rồi viết 9 vào giữa hai chữ số của số 27.
- Ta có cách nhân nhẩm 27 với 11 như sau :
+ 2 cộng 7 bằng 9.
+ Viết 9 vào giữa hai chữ số của 27 được 297
+Vậy 27 x 11= 297
- Yêu cầu hs nhân nhẩm 35 với 11 
2.3 Trường hợptổng hai chữ số lớn hơn hoặc bằng 10
- Cho hs nhân nhẩm 48 x 11 theo cách trên 
- Yêu cầu hs đặt tính và tính để kiểm tra
- Nêu bước thực hiện tính tổng hai tích riêng
- Gv : 
+ 8 là hàng đơn vị của 48
+2 là hàng đ vị của tổng hai chsố 4 và 8 ( 4 + 8=12)
+5 là 4 +1 ( 1 là hàng chục của 12 nhớ sang)
- Vậy ta có cách nhẩm :
+ 4 cộng 8 bằng 12 , viết 2 vào giữa hai chữ số của 48 ta được 482
+ Thêm 1 vào 4 của 482 ta được 582
+ Vậy 48x 52 = 528
- Yêu cầu hs nhắc lại 

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_toan_hoc_lop_4_tuan_13.doc