Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tiết 7: Luyện tập

1-bài cũ:

-3 hs lên bảng làm.

-Gv chấm 10 vở.

-Nhận xét chung.

2- Bài mới:

2.1 Giới thiệu ghi đề lên bảng.

2.2Hướng dẫn luyện tập:

Bài 1 :Gv kẻ sẵn nội dung bài tập 1 lên bảng 

-Y/c 1hs đọc đề..

-Y/c 3 hs lên bảng làm,các hs khác làm vào vở đã soạn sẵn.

Gv y/c hs viết số ,phân tích số , đọc số.

 

- Gv nhận xét , lớp sữa bài.

Bài 2 : Y/c 1 hs độc đề.

- Hs làm miệng câu a.,câu b.

            -Sau đó cho hs làm vào vở.

Gv chấm 1 số vở .nhận xét chung.

-Gọi 2 hs giỏi đọc to câu a , câu b cho cả lớp sữa bài.,

doc 2 trang Bảo Giang 01/04/2023 2780
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tiết 7: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tiết 7: Luyện tập

Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Tiết 7: Luyện tập
Thứ 	ngày	 tháng	năm 2005
	TOÁN:	BÀI:	LUYỆN TẬP (Tiết 7 )
	LỚP: 4/
	I-Mục tiêu:
	-Củng cố về đọc, viết các số co 6 chữ số.
	-Nắm được thứ tự số của các số có 6 chữ số.
	II-Hoạt động dạy và học:
Thời gian
 Giáo viên
 Học sinh
5 phút 
1 phút
26 phút
3 phút
1-bài cũ:
-3 hs lên bảng làm.
-Gv chấm 10 vở.
-Nhận xét chung.
2- Bài mới:
2.1 Giới thiệu ghi đề lên bảng.
2.2Hướng dẫn luyện tập:
Bài 1 :Gv kẻ sẵn nội dung bài tập 1 lên bảng 
-Y/c 1hs đọc đề..
-Y/c 3 hs lên bảng làm,các hs khác làm vào vở đã soạn sẵn.
Gv y/c hs viết số ,phân tích số , đọc số.
- Gv nhận xét , lớp sữa bài.
Bài 2 : Y/c 1 hs độc đề.
- Hs làm miệng câu a.,câu b.
 -Sau đó cho hs làm vào vở.
Gv chấm 1 số vở .nhận xét chung.
-Gọi 2 hs giỏi đọc to câu a , câu b cho cả lớp sữa bài.,
Bài 3:Hs làm vào vở.
-Y/c hs đọc đề.
-Y/c 6 hs lần lượt lên bảng làm.
-Gv theo dõi hs làm bài tập.
-Thu 1 số vở chấm.
Nhận xét chung.
Bài 4:Hs làm miệng.
-Y/c hs đọc đề.
-Y/c hs đọc tiếp các số của từng câu tr

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_toan_hoc_lop_4_tiet_7_luyen_tap.doc