Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 89: Giới thiệu về tỉ số

HĐCB: Nhiệm vụ 1: Chơi trò chơi “Xác định tỉ số” :

HĐCB: Nhiệm vụ 2: Đọc kĩ và giải thích cho bạn:

HĐCB: Nhiệm vụ 3: Viết tỉ số của a và b:

HĐTH: Nhiệm vụ 1,2: (VBT)

HĐTH: Nhiệm vụ 3: (vở toán)

ppt 22 trang Lệ Chi 18/12/2023 1500
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 89: Giới thiệu về tỉ số", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 89: Giới thiệu về tỉ số

Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 89: Giới thiệu về tỉ số
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO 
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 4A4 
Môn: Toán 
GIỚI THIỆU VỀ TỈ SỐ 
Em hãy lắng nghe lời bình luậntrong đoạn phim sau đây và cho biết câu nói nào thông báo kết quả trận đấu. 
 Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2019 
Toán 
Bài 89 : Giới thiệu về tỉ số 
HĐCB: Nhiệm vụ 2: Đọc kĩ và giải thích cho bạn: 
HĐTH: Nhiệm vụ 1,2: (VBT) 
 HĐCB: Nhi ệm vụ 1 : Chơi trò chơi “Xác định tỉ số” : 
HĐCB: Nhiệm vụ 3: Viết tỉ số của a và b: 
HĐTH: Nhiệm vụ 3: (vở toán) 
 Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2019 
Toán 
Nhiệm vụ 2: Đọc kĩ và giải thích cho bạn: 
Nhi ệm vụ 1 : Chơi trò chơi “Xác định tỉ số” : 
Bài 89 : Giới thiệu về tỉ số 
HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 
Ví dụ 1 
Lớp 3A có 15 bạn nam và 14 bạn nữ. 
 Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2019 
Toán 
Bài 89 : Giới thiệu về tỉ số 
Ta nói: 
Tỉ số của số bạn nam và số bạn nữ lớp 3A là .... 
15 : 14 hay 
8 : 3 hay 
a : b hay 
4 : 7 hay 
Ta nói rằng: Tỉ số của a và b là 
 a:b hay 
4 
7 
8 
3 
b (khác 0) 
a 
 ( b khác 0) 
Ví ...hanh 
Thủy 
Vũ 
Nhi 
H.Minh 
Nguyễn 
Nguyên 
Thắng 
Phúc An 
Bạn đã được chọn 
Ai sẽ được mời? 
Hải 
Em hãy xác định tỉ số của bài toán? Tỉ số này cho em biết điều gì? 
Trong trận chung kết giải bóng đá Mini lớp 4A4 gặp lớp 4A2; với tỉ số chung cuộc là: 
Lớp 4A4 
Lớp 4A2 
4 : 2 
Ôn lại những kiến thức đã học. 
Chuẩn bị bài 90: Tìm hai số biết tổng và tỉ số của hai số đó. 
Hoạt động ứng dụng : 
 Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2019 
Toán 
Bài 89 : Giới thiệu về tỉ số 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_bai_89_gioi_thieu_ve_ti_so.ppt