Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 47: Chia cho số có hai chữ số - Nguyễn Thị Diệu Trang

    Mục tiêu

Em biết:

- Thực hiện phép chia số có ba chữ số cho số có hai chữ số

- Vận dụng phép chia cho số có hai chữ số vào giải toán

 

pptx 9 trang Lệ Chi 18/12/2023 1220
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 47: Chia cho số có hai chữ số - Nguyễn Thị Diệu Trang", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 47: Chia cho số có hai chữ số - Nguyễn Thị Diệu Trang

Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 47: Chia cho số có hai chữ số - Nguyễn Thị Diệu Trang
Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 
Chào mừng quý thầy cô về dự giờ 
thăm lớp 4a3 
Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Diệu Trang 
Môn :Toán 
Thứ ba ngày 5 tháng 12 năm 2017 
Toán 
 Bài 47: Chia cho số có hai chữ số 
Mục tiêu 
 Em biết: 
Thực hiện phép chia số có ba chữ số cho số có hai chữ số 
Vận dụng phép chia cho số có hai chữ số vào giải toán 
Nhiệm vụ 1 
Nhiệm vụ 2 
Thứ ba ngày 5 tháng 12 năm 2017 
Toán 
Bài 47: Chia cho số có hai chữ số 
A. Hoạt động cơ bản 
Nhiệm vụ 1 
Nhiệm vụ 3 
Nhiệm vụ 2 
Nhiệm vụ 3 
B. Hoạt động thực hành 
357 
17 
* 35chia cho 17 được 2, viết 2; 
2 
2 nhân 7 bằng 14, viết 4, nhớ 1 
4 
2 nhân 1 bằng 2, thêm 1 bằng 3,viết 3 
3 
35 trừ 34 bằng 1, viết 1 
1 
* Hạ 7, được 17 
17 chia cho 17 được 1, viết 1 
1 
1 nhân 7 bằng 7, viết 7 
7 
1 nhân 1 bằng 1,viết 1 
1 
* 17 trừ 17 bằng 0, viết 0 
0 
Em viết: 
357 : 17 = 21 
Chia theo thứ tự từ trái sang phải 
7 
Thứ ba ngày 5 tháng 12 năm 2017 
Toán 
Bài 47: Chia cho số có hai

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_4_bai_47_chia_cho_so_co_hai_chu_so_nguyen.pptx