Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Bài: Ôn so sánh số tự nhiên, viết số có 9 chữ số

I- Mục tiêu: Củng cố

            - So sánh số có nhiều chữ số.

            - Viết số dưới dạng tổng.

            -Ôn hàng và lớp.

            - Viết số có 9 chữ số.

            -Luyện kĩ năng làm đúng chính xác, nhanh ,trình bày sạch sẽ.

            II-Ôn tập:

            Bài 1   - Y/ c hs đọc đề .

                        - Hỏi:Muốn so sánh số có nhiều chữ thì ta so sánh như thế nào?

                        - Hs trả lời, gv chốt lại và cho hs làm bài 1 vào vở.

                        - 2 hs lên bảng làm.

                        - Thu 1 số vở chấm ,nhận xét tuyên dương.

            a- So sánh theo thứ tự bé dần:

                       246 901 345  , 246 190 345  ,  426 901 345 , 109 426 345  ,  90 426 345

            b-So sánh theo thứ tự lớn dần:

                      765 321 890   ,  756 321 890  ,  765 321 980 ,  76 532 890  ,    765 980 321   

                        -Hs nhận xét bài làm của bạn.

                        -Lớp sữa bài.

                        

            Bài 2:Viết các số sau thành tổng:

                       54 631 , 90076 ,  64730 ,  126097.

                        - Y/c hs đọc đề.

                        - 2 hs lên bảng làm.

                        -Lớp làm vào vở.

                        -Thu 1 số vở chấm , nhận xét tuyên dương.

                        - Lớp sữa bài.

doc 2 trang Bảo Giang 01/04/2023 2760
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Bài: Ôn so sánh số tự nhiên, viết số có 9 chữ số", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Bài: Ôn so sánh số tự nhiên, viết số có 9 chữ số

Kế hoạch bài dạy Toán học Lớp 4 - Bài: Ôn so sánh số tự nhiên, viết số có 9 chữ số
	Thứ 	ngày	tháng 	năm 2005.
	LUYỆN TẬP TOÁN:	BÀI:	ÔN SO SÁNH SỐ TỰ NHIÊN,VIẾT SỐ CÓ 9 CHỮ SÓ.(tiết 4)
	Lớp:4/
	I- Mục tiêu: Củng cố
	- So sánh số có nhiều chữ số.
	- Viết số dưới dạng tổng.
	-Ôn hàng và lớp.
	- Viết số có 9 chữ số.
	-Luyện kĩ năng làm đúng chính xác, nhanh ,trình bày sạch sẽ.
	II-Ôn tập:
	Bài 1	- Y/ c hs đọc đề .
	- Hỏi:Muốn so sánh số có nhiều chữ thì ta so sánh như thế nào?
	- Hs trả lời, gv chốt lại và cho hs làm bài 1 vào vở.
	- 2 hs lên bảng làm.
	- Thu 1 số vở chấm ,nhận xét tuyên dương.
	a- So sánh theo thứ tự bé dần:
	 246 901 345 , 246 190 345 , 426 901 345 , 109 426 345 , 90 426 345
	b-So sánh theo thứ tự lớn dần:
	 765 321 890 , 756 321 890 , 765 321 980 , 76 532 890 , 765 980 321 
	-Hs nhận xét bài làm của bạn.
	-Lớp sữa bài.
	Bài 2:Viết các số sau thành tổng:
	 54 631 , 90076 , 64730 , 126097.
	- Y/c hs đọc đề.
	- 2 hs lên bảng làm.
	-Lớp làm vào vở.
	-Thu 1 số vở chấm , nhận xét tuyên dương.
	- Lớp sữa bài.
	Bài 3: Đọc các số s

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_toan_hoc_lop_4_bai_on_so_sanh_so_tu_nhien_v.doc