Kế hoạch bài dạy Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 11, Tiết 21: Luyện tập về động từ

       Bài:               LUYỆN TẬP VỀ ĐỘNG TỪ. ( TIẾT 21)

I-Mục tiêu:

-Hiểu được một số từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho dộng từ.

-Biết sử dụng  các từ bổ sung  ý nghĩa thời gian  cho động từ.

-Vận dụng sự hiểu biết về từ chỉ ý nghĩa thời gian để đặt câu đúng ngữ pháp ,viết tập làm.

 văn.

II- Đồ dùng dạy học:

-Bảng lớp viết sẵn hai câu văn của bài tập 1 và đoạn văn kiểm tra bài cũ.

-Khổ giấy to viết  bài tập 2a, , 2b .

III- Hoạt động dạy và học:

doc 3 trang Bảo Giang 01/04/2023 2200
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 11, Tiết 21: Luyện tập về động từ", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 11, Tiết 21: Luyện tập về động từ

Kế hoạch bài dạy Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 11, Tiết 21: Luyện tập về động từ
 Thứ ba ngày 15 tháng 11 năm.
	 Môn :Ngữ pháp .
 Tuần 11. 
	 Bài: LUYỆN TẬP VỀ ĐỘNG TỪ. ( TIẾT 21)
I-Mục tiêu:
-Hiểu được một số từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho dộng từ.
-Biết sử dụng các từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ.
-Vận dụng sự hiểu biết về từ chỉ ý nghĩa thời gian để đặt câu đúng ngữ pháp ,viết tập làm.
 văn.
II- Đồ dùng dạy học:
-Bảng lớp viết sẵn hai câu văn của bài tập 1 và đoạn văn kiểm tra bài cũ.
-Khổ giấy to viết bài tập 2a, , 2b .
III- Hoạt động dạy và học:
 Giáo viên 
 Học sinh
1- Bài cũ: Động từ.
-Gv treo lên bảng đoạn văn.
-Gọi1 hs lên bảng gạch chân những động từ có trong đoạn văn sau:
 Những mảnh lá mướp to bản đều cúp uốn xuống để lộ ra cánh hoa màu vàng gắt .Có tiếng vỗ cánh sè sè của vài con ong bò đen óng , bay rập rờn trong bụi cây chanh.
-Hỏi : Động từ là gì? Cho ví dụ.?
-Hs nhận xét bài làm của bạn trên bảng.
-Nhận xét chung và ghi điểm.
2-Bài mới:
2.1Giới thiệu: trong tiết luyện từ và câu hôm nay các em sẽ được luyện tập về t...i phục vụ bước vào nói nhỏ với ông :
 -Thưa giáo sư ,có trộm lẻn vào thư viện của ngài.
 Giáo sư hỏi:
 -Nó đang đọc gì thế? ( Nó đọc gì thế?)
+ Hỏi: Tại sao lại thay đã bằng đang? ( bỏ đã , bỏ sẽ.)
3- Củng cố và dặn dò:
Hỏi : -Những từ nào được bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ?
 -Gọi 2 hs kể lại truyện Đảng trí bằng lời của mình.
-Trò chơi:
+Tổng kết và liên hệ thực tế:
Qua tiết học hôm nay các em đã hiểu rõ về các từ thường bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ là những từ: sắp, đã , đang .Vậy khi đặt câu hoặc viết tập làm văn các em nhớ dùng từ cho đúng với ý nghĩa câu câu văn..
-Nhận xét tiết học.
-Dặn hs về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
- 1 hs đọc bài tập trên bảng.
-1 hs lên gạch chân những động từ.
-1 hs trả lời câu hỏi và cho ví dụ.
-Lớp nhận xét. 
-Lớp lắng nghe.
- Lớp mở sgk./106.
-1 hs đọc y/c bài 1.
-Thảo luận nhóm đôi.,tìm ra câu trả lời.
+Từ sắp bổ nghĩa cho động từ đến 
+Từ đã bổ nghĩa cho động từ trút.
+Chúng bổ sung ý nghĩa:
- Từ sắp cho biết sự việc sẽ gần tới lúc diễn ra.
-Từ đã gợi cho em những sự việc được hoàn thành rồi.
-Nhận xét câu trả lời của hs.
-Hs chọn từ đặt câu .(7, 10 hs )
+Bố em sắp đi công tác xa.
+Em đã làm bài tập toán xong.
+Chị em đang nấu cơm.
-Sắp tới là sinh nhật của mẹ em.
-Em bé đang ngủ.
..
-1 hs đọc bài tập 2., lớp đọc thầm theo.
-Thảo luận theo nhóm đôi.
-2 hs lên bảng làm vào phiếu.
-Hs dưới lớp làm vào vở.
-Lớp nhận xét , chữa bài nếu sai.
-Vì tuỳ theo từng chỗ trống ý nghĩa của từ với sự việc (đã , đang , sắp ) xảy ra.
-1 hs đọc y/c bài tập 3.
-Hs thảo luận theo nhóm 4.
-Đại diện nhóm trình bày kết quả .
+đã thay bằng từ đang, bỏ từ đang, thay sẽ bằng từ đang hoặc bỏ sẽ.
-1,2 hs đọc lại truyện đã hoàn chỉnh.
-Thay đã bằng đang vì nhà bác học đang làm việc trong phòng.
-Bỏ đang vì người phục vụ đi vào phòng rồi mới nói nhỏ với giáo sư.
-Bỏ sẽ vì tên trộm đã lẻn vào phòng rồi.

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_luyen_tu_va_cau_lop_4_tuan_11_tiet_21_luyen.doc