Kế hoạch bài dạy Toán Lớp 6 - Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng - Năm học 2018- 2019

Mục tiêu

-Biết khái niệm trung điểm của đoạn thẳng. Biết mỗi đoạn thẳng chỉ có một trung điểm. 
-Biết vẽ trung điểm của đoạn thẳng. Biết vận dụng định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng, để chứng tỏ một điểm là trung điểm ( hoặc không là trung điểm) của một đoạn thẳng. Biết  xác định  trung điểm của đoạn thẳng bằng cách gấp hình hoặc dùng thước đo độ dài.
 

docx 8 trang Lệ Chi 19/12/2023 1140
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Toán Lớp 6 - Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng - Năm học 2018- 2019", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Toán Lớp 6 - Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng - Năm học 2018- 2019

Kế hoạch bài dạy Toán Lớp 6 - Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng - Năm học 2018- 2019
Ngày soạn:03/11/2018
KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Bài 10: TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG
Ngày dạy: 05/11/2018
Tiết theo PPCT: 12
Mục tiêu:
- Biết khái niệm trung điểm của đoạn thẳng. Biết mỗi đoạn thẳng chỉ có một trung điểm. 
-Biết vẽ trung điểm của đoạn thẳng. Biết vận dụng định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng, để chứng tỏ một điểm là trung điểm ( hoặc không là trung điểm) của một đoạn thẳng. Biết xác định trung điểm của đoạn thẳng bằng cách gấp hình hoặc dùng thước đo độ dài.
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG.
 Bài 1: Quan sát hình sau: 
A
B
M
Hãy cho biết vị trí điểm M đối với A và B?
Bài 2: Làm thế nào để dùng 1 sợi dây để chia mép bàn thành 2 phần bằng nhau?
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC.
1.Trung điểm của đoạn thẳng.
* Ví dụ: Quan sát hình vẽ sau và điền vào (.)để trả lời câu hỏi?
Điểm M cĩ nằm giữa A và B khơng?
Điểm M . ..A và B ( tức là: MA + ..= ...)
Đo độ dài đoạn thẳng MA, MB và so sánh MA và MB? 
MA =cm
MB = cm
So sánh...HK ?
Bài 3:Hãy dùng 1 sợi dây để xác định trung điểm của 1 cái bàn học trong các trường hợp sau:
Sợi dây dài hơn bàn.	b)Sợi dây ngắn hơn bàn.
Bài 4: Cho hình vẽ: 
Biết BD = 13cm ; BC = ED = 3cm và A là trung điểm của đoạn thẳng BD
Tính CA = ?AE = ?
Hỏi A cĩ là trung điểm của đoạn thẳng CE khơng ? Vì sao ?
E. HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI MỞ RỘNG.
1) Câu hỏi: Em hãy sưu tầm các hình ảnh trong thực tế liên quan đến trung điểm của đoạn thẳng? Sau đĩ trao đổi với bạn hình ảnh mình sưu tầm được.
2) Tìm hiểu thêm( qua người lớn hoặc Internet)
Về cấu tạo của cân thăng bằng( hay cân đĩa). Qua đĩ hiểu thêm về trung điểm của đoạn thẳng trong thực tiễn.
Về cách để một người giữ thăng bằng trên dây. Qua đĩ hiểu thêm về trung điểm của đoạn thẳng trong khơng gian.
Ngày soạn:30/10/2018
KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Bài 10: TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG
Ngày dạy: 05/11/2018
Tiết theo PPCT: 12
Mục tiêu:
- Biết khái niệm trung điểm của đoạn thẳng. Biết mỗi đoạn thẳng chỉ có một trung điểm. 
-Biết vẽ trung điểm của đoạn thẳng. Biết vận dụng định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng, để chứng tỏ một điểm là trung điểm ( hoặc không là trung điểm) của một đoạn thẳng. Biết xác định trung điểm của đoạn thẳng bằng cách gấp hình hoặc dùng thước đo độ dài.
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG.
M
B
A
 Bài 1: Quan sát hình vẽ sau: 
Hãy cho biết vị trí điểm M đối với A và B?
Bài 2: Làm thế nào để dùng 1 sợi dây để chia mép bàn thành 2 phần bằng nhau?
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC.
1.Trung điểm của đoạn thẳng.
* Ví dụ: Quan sát hình vẽ sau và trả lời?
Điểm M cĩ nằm giữa A và B khơng?
Đo độ dài đoạn thẳng MA, MB và so sánh MA và MB? 
.
Điểm M thỏa mãn 2 điều kiện ở câu a và câu b trong ví dụ trên thì điểm M gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB
?1
Điền vào chỗ chấm (..) để được khẳng định đúng:
Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi M nằm..
 và M cách đều ( AM = .).
* Khái niệm trung điểm của đoạn thẳng: Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm...ng AB khơng ? Vì sao ?
Bài 4: Cho hình vẽ: 
Biết BD = 13cm ; BC = ED = 3cm và A là trung điểm của đoạn thẳng BD
Tính CA = ?AE = ?
Hỏi A cĩ là trung điểm của đoạn thẳng CE khơng ? Vì sao ?
Bài 5 :Quan sát các hình ảnh trong thực tế và chỉ ra hình ảnh liên quan đến trung điểm của đoạn thẳng.
E. HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI MỞ RỘNG.
Tìm hiểu thêm( qua người lớn hoặc Internet)
Về cấu tạo của cân thăng bằng( hay cân đĩa). Qua đĩ hiểu thêm về trung điểm của đoạn thẳng trong thực tiễn.
Về cách để một người giữ thăng bằng trên dây. Qua đĩ hiểu thêm về trung điểm của đoạn thẳng trong khơng gian.

File đính kèm:

  • docxke_hoach_bai_day_toan_lop_6_bai_10_trung_diem_cua_doan_thang.docx