Kế hoạch bài học Toán Lớp 6 - Tiết 12, Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng - Ân Thị Thắm

Mục tiêu:

  • Hiểu trung điểm của đoạn thẳng là gì?
  • Biết vẽ trung điểm của đoạn thẳng.
  • Biết phân tích trung điểm của đoạn thẳng thỏa mãn hai tính chất. Nếu thiếu một trong hai tính chất thì không còn là trung điểm của đoạn thẳng.
docx 7 trang Lệ Chi 18/12/2023 780
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài học Toán Lớp 6 - Tiết 12, Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng - Ân Thị Thắm", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài học Toán Lớp 6 - Tiết 12, Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng - Ân Thị Thắm

Kế hoạch bài học Toán Lớp 6 - Tiết 12, Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng - Ân Thị Thắm
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT THCS HUYỆN DI LINH
TÀI LIỆU DẠY HỌC
Tiết 12 - Bài 10:
TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG
Môn: TOÁN, LỚP 6
Giáo viên: ÂN THỊ THẮM
Năm học: 2018 - 2019
Tiết 12 - §10. TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG
MỤC TIÊU
Hiểu trung điểm của đoạn thẳng là gì?
Biết vẽ trung điểm của đoạn thẳng.
Biết phân tích trung điểm của đoạn thẳng thỏa mãn hai tính chất. Nếu thiếu một trong hai tính chất thì không còn là trung điểm của đoạn thẳng.
 HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Quan sát bức tranh và cho biết để cầu bập bênh giữ được thăng bằng người ta đã đặt trục đỡ tại vị trí nào của cầu “bập bênh”?
a) Đọc và làm theo hướng dẫn
Đo độ dài các đoạn thẳng: MN, NP, MP ở hình 1.
+ Điền độ dài các đoạn thẳng vào chỗ chấm (.):
MN = .
NP = ..
MP = .
Hình 1
+ So sánh:
MN với NP.
MN + NP với MP. 	
Em có nhận xét gì về vị trí điểm N so với 2 điểm M và P?
b) Đọc kĩ nội dung sau
Trung điểm I của đoạn thẳng AB (hình 2) là điểm nằm giữa hai điểm A, B và cách đều A, B
( tức ...i. Mắt nhà vua đã không còn tinh tường lắm. Khi thấy một đàn súc vật xa xa vua liền hỏi phi tần đi cùng mình:
Ái khanh! Trên cánh đồng kia có những con vật gì?
Tâu bệ hạ, đấy là những con bò ạ, phi tần nói.
Bò ư? Sao những con bò này chỉ to bằng con dê kéo xe cho ta và nàng?
Tâu bệ hạ: Từ đây đến chỗ những con vật kia xa đúng 1 dặm cho nên trông con bò chỉ to bằng con dê thôi ạ.
Nghe xong nhà vua tỏ vẻ hài lòng và tiếp tục nói chuyện nhiều về dê và bò.

File đính kèm:

  • docxke_hoach_bai_hoc_toan_lop_6_tiet_12_bai_10_trung_diem_cua_do.docx