Bài giảng Toán Lớp 6 - Tiết 79: Phép cộng phân số

1. Cộng hai phân số cùng mẫu:

Quy tắc: (SGK – 25)

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu. 

2. Tại sao ta có thể nói: Cộng hai số nguyên là trường hợp riêng của cộng hai phân số? Cho ví dụ.

Cộng hai số nguyên là trường hợp riêng của cộng hai phân số vì mọi số nguyên đều viết được dưới dạng phân số có mẫu bằng 1.

Quy tắc: Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung.

ppt 10 trang Lệ Chi 19/12/2023 740
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 6 - Tiết 79: Phép cộng phân số", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Toán Lớp 6 - Tiết 79: Phép cộng phân số

Bài giảng Toán Lớp 6 - Tiết 79: Phép cộng phân số
VỀ DỰ GIỜ TOÁN 
LỚP 6 
CHÀO MỪNG THẦY CÔ 
Hãy so sánh 
và 
Để giải được bài toán này trước tiên chúng ta phải tính tổng 
và 
1. Cộng hai phân số cùng mẫu: 
Quy tắc: (SGK – 25) 
Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu. 
Tiết 79 : PHÉP CỘNG PHÂN SỐ 
?2. Tại sao ta có thể nói: Cộng hai số nguyên là trường hợp riêng của cộng hai phân số? Cho ví dụ. 
Cộng hai số nguyên là trường hợp riêng của cộng hai phân số vì mọi số nguyên đều viết được dưới dạng phân số có mẫu bằng 1. 
Quy tắc : Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung. 
TÓM TẮT BÀI HỌC 
PHÉP CỘNG PHÂN SỐ 
CỘNG HAI PHÂN SỐ CÙNG MẪU SỐ 
CỘNG HAI PHÂN SỐ KHÔNG CÙNG MẪU SỐ 
CỘNG TỬ 
ĐƯA VỀ CÙNG MẪU 
GIỮ NGUYÊN MẪU 
CỘNG 2 PHÂN SỐ CÙNG MẪU SỐ 
Lưu ý : 
- Số nguyên a có thể viết là 
- Nên đưa về mẫu dương . 
- Nên rút gọn trước và sau khi thực hiện phép cộng. 
1 
-1 
Tính tổng dưới đây, rồi điền chữ cá

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_6_tiet_79_phep_cong_phan_so.ppt