Đề khảo sát chất lượng giữa học kì I môn Toán học Lớp 6 - Trường THCS An Bình (Có đáp án)

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Viết vào phần bài làm chữ cái đầu đáp án đúng trong các câu sau:

 

Câu 1: Số nào trong các số sau đây chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9:

 A. 54                  B. 45                 C. 99                         D. 102

Câu 2:  Nếu điểm P nằm giữa hai điểm E và Q thì :                E                  P              Q

A)   PE+EQ = PQ                               B)   EP +PQ = EQ                     

C)    EQ + QP = EP                            D)   EP +PE = EQ

Câu 3: Số có chữ số tận cùng bằng 0 hoặc 5 thì chia hết cho:

A. 7             B. 5             C. 9             D. 3

 

Câu 4: Tổng  3.5.7 + 4.5   chia hết cho số nào sau đây?

A. 2             B. 3             C.5              D. 7

 

Câu 5 : Điểm M  nằm giữa hai điểm A và B, biết MA=15cm ;       A             M                 B       

 AB =40cm. Vậy MB bằng:

A . 13cm            B .  14cm            C .    15cm                       D.  25cm

Câu 6: Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt ?

  1. 0                           B. 1                      C. 2                      D. 3

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 7: ( 1đ)  Dùng ba trong bốn chữ số: 0, 4, 5, 6 ghép thành  các số tự nhiên có ba chữ số sao cho số đó chia hết cho 9.                 

doc 3 trang Bảo Giang 30/03/2023 3380
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng giữa học kì I môn Toán học Lớp 6 - Trường THCS An Bình (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề khảo sát chất lượng giữa học kì I môn Toán học Lớp 6 - Trường THCS An Bình (Có đáp án)

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì I môn Toán học Lớp 6 - Trường THCS An Bình (Có đáp án)
PHÒNG GD&ĐT LẠC THỦY 
TRƯỜNG THCS AN BÌNH
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2017-2018
MÔN: TOÁN 6 
(Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian giao đề)
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Viết vào phần bài làm chữ cái đầu đáp án đúng trong các câu sau:
Câu 1: Số nào trong các số sau đây chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9:
 A. 54	 B. 45	 C. 99	D. 102
Câu 2: Nếu điểm P nằm giữa hai điểm E và Q thì : E P Q
A) PE+EQ = PQ 	B) EP +PQ = EQ 	
C) EQ + QP = EP 	D) EP +PE = EQ
Câu 3: Số có chữ số tận cùng bằng 0 hoặc 5 thì chia hết cho:
A. 7	B. 5	C. 9	D. 3
Câu 4: Tổng 3.5.7 + 4.5 chia hết cho số nào sau đây?
A. 2	B. 3	C.5	D. 7
Câu 5 : Điểm M nằm giữa hai điểm A và B, biết MA=15cm ; A M B 
 AB =40cm. Vậy MB bằng:
A . 13cm B . 14cm C . 15cm D. 25cm
Câu 6: Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt ?
0	B. 1	C. 2	D. 3
II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 7: ( 1đ) Dùng ba trong bốn chữ số: 0, 4, 5, 6 ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số sao cho số đó chia hết cho 9. 
Câ

File đính kèm:

  • docde_khao_sat_chat_luong_giua_hoc_ki_i_mon_toan_hoc_lop_6_truo.doc