Đề kiểm tra khảo sát giữa học kỳ II môn Toán học Lớp 6 - Năm học 2017-2018 - Trường TH&THCS Lạc Long

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Ghi vào giấy thi câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Trong các cách viết sau, cách viết nào cho ta phân số:

A.    ;                  B. -      ;                  C.         ;         D. .

Câu 2: Phân số bằng phân số - là: 

A.         ;                  B.         ;                  C.         ;         D. .

Câu 3: Phân số nào dưới đây là phân số tối giản:

A.       ;                  B.         ;                  C.         ;         D. .

Câu 4: Trong các phân số sau, phân số lớn hơn là:

A.         ;                  B. ;                            C.         ;         D. .

Câu 5 : Hai góc có tổng số đo bằng 900 là hai góc

A. kề nhau   ;                   B. bù nhau  ;                   C. kề bù      ;         D. phụ nhau.

Câu 6 : Cho hai góc xOy và zOt bù nhau, biết . Số đo góc zOt bằng :

A. 400          ;                  B. 1300        ;                  C. 1400        ;         D. 300.

II. PHẦN TỰ LUẬN : (7 điểm)

Câu 1: ( 2,0 điểm): Rút gọn các phân số sau :

a)      ;                  b) ;                  c) ;         d) .

Câu 2: (2,0 điểm) : Thực hiện phép tính:

a)      ;                  b) ;         c) ;              d)

doc 3 trang Bảo Giang 31/03/2023 2080
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra khảo sát giữa học kỳ II môn Toán học Lớp 6 - Năm học 2017-2018 - Trường TH&THCS Lạc Long", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra khảo sát giữa học kỳ II môn Toán học Lớp 6 - Năm học 2017-2018 - Trường TH&THCS Lạc Long

Đề kiểm tra khảo sát giữa học kỳ II môn Toán học Lớp 6 - Năm học 2017-2018 - Trường TH&THCS Lạc Long
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN LẠC THỦY
TRƯỜNG TH&THCS LẠC LONG
Họ tên : .... 
Lớp : 6
KIỂM TRA KHẢO SÁT GIỮA HỌC KỲ II
Năm học 2017-2018
 Môn : Toán 6 ( Thời gian 90 phút)
 (Học sinh làm bài vào đề kiểm tra)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Ghi vào giấy thi câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Trong các cách viết sau, cách viết nào cho ta phân số:
A. 	;	B. -	;	C. 	;	D. .
Câu 2: Phân số bằng phân số - là: 
A. 	;	B. 	;	C. 	;	D. .
Câu 3: Phân số nào dưới đây là phân số tối giản:
A. 	;	B. 	;	C. 	;	D. .
Câu 4: Trong các phân số sau, phân số lớn hơn là:
A. 	;	B. 	;	C. 	;	D. .
Câu 5 : Hai góc có tổng số đo bằng 900 là hai góc
A. kề nhau 	;	B. bù nhau	;	C. kề bù	;	D. phụ nhau.
Câu 6 : Cho hai góc xOy và zOt bù nhau, biết . Số đo góc zOt bằng :
A. 400 	;	B. 1300 	;	C. 1400 	;	D. 300.
II. PHẦN TỰ LUẬN : (7 điểm)
Câu 1: ( 2,0 điểm): Rút gọn các phân số sau :
a) 	;	b) 	;	c) 	;	d) .
Câu 2: (2,0 điểm) : Thực hiện phép tính:
a) 	;	b) ;	c)  ;	 	d) 
Câu 3: (2,0 điểm)
Trên cùng một nửa mặt phẳng ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_khao_sat_giua_hoc_ky_ii_mon_toan_hoc_lop_6_nam_h.doc