Đề ôn tập môn Toán Lớp 6 - Đề số 2

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào đáp án đúng

Câu 1. Khẳng định nào sau đây sai?

A. Tập các số nguyên dương gồm các số tự nhiên và số

B. Tập số nguyên gồm có các số tự nhiên và các số nguyên âm.

C. Số không phải là số nguyên dương và cũng không phải là số nguyên âm.

D. Tổng, hiệu, tích của hai số nguyên luôn là một số nguyên.

Câu 2. Số nguyên nào sau đây có nhiều ước nhất?

A. B. C. D.

Câu 3. Giá trị của biểu thức là:

A. B. C. D.

Câu 4. Với thỏa mãn Nếu là bội chung của thì:

A. B. C. D.

Câu 5. Số có bao nhiêu ước nguyên?

A. B. C. D.

Câu 6. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. là ước của thì

B. Một số nguyên khác luôn có số ước là số chẵn.

C. là bội của thì

D. Chỉ có số là ước của mọi số nguyên.

Câu 7. Tập hợp các ước của là:

docx 3 trang Bảo Giang 28/03/2023 2940
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập môn Toán Lớp 6 - Đề số 2", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề ôn tập môn Toán Lớp 6 - Đề số 2

Đề ôn tập môn Toán Lớp 6 - Đề số 2
ĐỀ ÔN TẬP TOÁN 6 ( ĐỀ SỐ 2)
I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào đáp án đúng
Câu 1. Khẳng định nào sau đây sai?
A. Tập các số nguyên dương gồm các số tự nhiên và số 0
B. Tập số nguyên gồm có các số tự nhiên và các số nguyên âm.
C. Số 0 không phải là số nguyên dương và cũng không phải là số nguyên âm.
D. Tổng, hiệu, tích của hai số nguyên luôn là một số nguyên.
Câu 2. Số nguyên nào sau đây có nhiều ước nhất?
A. 4
B. 6
C. 12
D. 13
Câu 3. Giá trị của biểu thức 2167-546-2107+60.[400--146] là:
A. 0
B. 5462
C. (-546)2
D. -5462
Câu 4. Với x∈Z thỏa mãn x<200. Nếu x là bội chung của 18 và 30 thì:
A. x=90
B. x=180
C. x∈{±90}
D. x∈{±90;±180}
Câu 5. Số 54 có bao nhiêu ước nguyên?
A. 8
B. 16
C. 32
D. 54
Câu 6. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. a là ước của b thì a≤b.
B. Một số nguyên khác 0 luôn có số ước là số chẵn.
C. a là bội của b thì a≥b.
D. Chỉ có số 1 là ước của mọi số nguyên.
Câu 7. Tập hợp các ước của 14 là:
A.{±1;±2;±7;±14}
B. {1;2;7;14}
C. {±1;±14}
D. {-1;

File đính kèm:

  • docxde_on_tap_mon_toan_lop_6_de_so_2.docx