Giáo án môn Khoa học Lớp 5 - Tiết 132, Bài: Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống con người

 

I. MỤC TIÊU:

- Sau bài học, HS biết:

+ Nêu ví dụ chứng tỏ môi trường tự nhiên có ảnh hưởng lớn đến đời sống của con người.

+ Trình bày tác động của con người đối với tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

+ Nêu ích lợi của tài nguyên thiên nhiên.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Hình vẽ trang 132 SGK.

- Phiếu học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

doc 2 trang Bảo Giang 31/03/2023 2100
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Khoa học Lớp 5 - Tiết 132, Bài: Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống con người", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án môn Khoa học Lớp 5 - Tiết 132, Bài: Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống con người

Giáo án môn Khoa học Lớp 5 - Tiết 132, Bài: Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống con người
 TuÇn: 
M«n: KHOA Häc
Vai trß cña m«I tr­êng tù nhiªn ®èi víi ®êi sèng con ng­êi (132)
I. MỤC TIÊU:
- Sau bài học, HS biết:
+ Nêu ví dụ chứng tỏ môi trường tự nhiên có ảnh hưởng lớn đến đời sống của con người.
+ Trình bày tác động của con người đối với tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
+ Nêu ích lợi của tài nguyên thiên nhiên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Hình vẽ trang 132 SGK.
- Phiếu học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
I. Ổn định:
II. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 2HS.
+ Tài nguyên thiên nhiên là gì?
+ Kể tên 1 số tài nguyên mà em biết?
- GV nhận xét ghi điểm.
- HS trả lời.
III. Bài mới:
1. GT bài:
HĐ1: Quan sát
- HS quan sát tranh trang 132/SGK.
- HS thảo luận nhóm
- GV yêu cầu HS thảo luận để phát hiện: Môi trường tự nhiên đã cung cấp cho con người những gì và nhận từ con người những gì?
- GV phát phiếu cho các nhóm theo mẫu
Câu 2:
Hình
Môi trường thiên nhiên
Cung cấp cho con người
Nhận từ các HĐộng của con người
- Đạ

File đính kèm:

  • docgiao_an_mon_khoa_hoc_lop_5_tiet_132_bai_vai_tro_cua_moi_truo.doc