Kế hoạch bài dạy Khoa học Lớp 5 - Tuần 25 - Bài: Nóng, lạnh và nhiệt độ

I.Mục tiêu:

Giúp HS:

-Nêu được ví dụ về các vật có nhiệt độ cao, thấp.

-Biết được nhiệt độ bình thường của cơ thể, nhiệt độ cua hơi nước đang sôi, nhiệt độ của nước đá đang tan.

-Hiểu"nhiệt độ" là đại lượng chỉ độ nóng lạnh của một vật.

-Biết cách sủ dụng nhiệt kế và đọc nhiệt kế .

II.Chuẩn bị:

-Một số loại nhiệt kế, phích nước sôi, nước đá đang tan, bốn cái chậu nhỏ.

-Chuẩn bị theo nhóm: nhiệt kế, ba chiếc cốc.

doc 3 trang Bảo Giang 31/03/2023 1900
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Khoa học Lớp 5 - Tuần 25 - Bài: Nóng, lạnh và nhiệt độ", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Khoa học Lớp 5 - Tuần 25 - Bài: Nóng, lạnh và nhiệt độ

Kế hoạch bài dạy Khoa học Lớp 5 - Tuần 25 - Bài: Nóng, lạnh và nhiệt độ
Khoa học(50): NÓNG, LẠNH VÀ NHIỆT ĐỘ
I.Mục tiêu:
Giúp HS:
-Nêu được ví dụ về các vật có nhiệt độ cao, thấp.
-Biết được nhiệt độ bình thường của cơ thể, nhiệt độ cua hơi nước đang sôi, nhiệt độ của nước đá đang tan.
-Hiểu"nhiệt độ" là đại lượng chỉ độ nóng lạnh của một vật.
-Biết cách sủ dụng nhiệt kế và đọc nhiệt kế .
II.Chuẩn bị:
-Một số loại nhiệt kế, phích nước sôi, nước đá đang tan, bốn cái chậu nhỏ.
-Chuẩn bị theo nhóm: nhiệt kế, ba chiếc cốc.
III.Hoạt động dạy và học:
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
I. A/Bài cũ 
B.Bài mới
1.Giới thiệu bài.
2.Giảng bài mới
*Hoạt động 1
Sự nóng lạnh của vật
*Hoạt động 2
Giới thiệu cách sử dụng nhiệt kế
*Hoạt động 3
Thực hành đo nhiệt độ 
C/Củng cố dặn dò
-Tại sao không nên dùng đèn pin chiếu thẳng vào mắt?
-Em có thể làm gì để tránh hoặc khắc phục việc đọc, viết dưới ánh sáng quá yếu?
-Chúng ta không nên làm gì để bảo vệ đôi mắt?
- Nhận xét và ghi điểm.
-Muốn biết vật nào nóng hay lạnh ta có thể dựa vào cảm g...+Vật nóng: Nước đun sôi, bóng đèn, hơi nước..
+Vật lạnh: Nước đá, khe tủ lạnh..
-Quan sát hình và trả lời.
-HS trình bày ý kiến:
+Cốc a nóng hơn cốc c và lạnh hơn cốc b, vì cốc a là cốc nước nguội, cốc b là cốc nước nóng, cốc c là côc nước đá.
-Lắng nghe.
-2 HS lên tham gia thí nghiệm
-Em có cảm giác nước ở chậu B lạnh hơn nước ở chậu C
-Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 100 độ C
-Nhiệt độ của nước đá đang tan là 0 độ C
-HS đọc nhiệt độ.
-HS đo nhiệt độ theo nhóm, ghi lại kết quả. 

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_khoa_hoc_lop_5_tuan_25_bai_nong_lanh_va_nhi.doc