Giáo án môn Khoa học Lớp 5 - Tiết 116, Bài: Sự sinh sản của ếch

 

I. MỤC TIÊU:

- Sau bài học: HS nắm được cách sinh sản, vòng đời và đời sống của ếch.

+ Biết vẽ sơ đồ và nói về chu trình sinh sản của ếch.

+ Biết phân biệt được ếch và họ hang nhà ếch.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tranh minh họa SGK 116, 117.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

doc 1 trang Bảo Giang 31/03/2023 2420
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Khoa học Lớp 5 - Tiết 116, Bài: Sự sinh sản của ếch", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án môn Khoa học Lớp 5 - Tiết 116, Bài: Sự sinh sản của ếch

Giáo án môn Khoa học Lớp 5 - Tiết 116, Bài: Sự sinh sản của ếch
 TuÇn: 
M«n: KHOA Häc
Sù sinh s¶n cña Õch (116)
I. MỤC TIÊU:
- Sau bài học: HS nắm được cách sinh sản, vòng đời và đời sống của ếch.
+ Biết vẽ sơ đồ và nói về chu trình sinh sản của ếch.
+ Biết phân biệt được ếch và họ hang nhà ếch.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh minh họa SGK 116, 117.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
I. Ổn định:
II. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 2HS.
+ Ruồi và gián thường đẻ trứng ở đâu?
+ Em hãy nêu cách diệt rồi và gián?
- GV nhận xét ghi điểm.
- HS trả lời.
III. Bài mới:
1. GT bài:
HĐ1: Tim hiểu sự sinh sản của ếch.
- HS đọc mục bạn cần biết.
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi để trả lời các câu hỏi.
- HS thảo luận nhóm đôi.
+ Ếch thường đẻ trứng vào mùa nào?
- HS hỏi – 1HS trả lời.
+ Ếch đẻ trứng ở đâu?
+ Trứng ếch nở thành gì?
- HS nhóm khác nhận xét.
+ Chỉ vào từng hình và mô tả sự phát triển của nòng nọc?
+ Nòng nọc sống ở đâu?
+ Ếch sống ở đâu?
+ Họ hàng nhà ếch gồm có các con gì?
- GV nhận xét – Kết luận

File đính kèm:

  • docgiao_an_mon_khoa_hoc_lop_5_tiet_116_bai_su_sinh_san_cua_ech.doc