Giáo án môn Khoa học Lớp 5 - Tiết 124, Bài: Ôn tập thực vật và động vật

 

I. MỤC TIÊU:

- Sau bài học, HS có khả năng:

+ Hệ thống lại một số hình thức sinh sản của thực vật và động vật thông qua một số đại diện.

+ Nhận biết một số hoa thụ phấn nhờ gió, 1 số hoa thụ phấn nhờ côn trùng.

+ Nhận biết một số loài động vật đẻ con.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tranh trang 124, 125, 126/SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

doc 2 trang Bảo Giang 31/03/2023 3100
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Khoa học Lớp 5 - Tiết 124, Bài: Ôn tập thực vật và động vật", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án môn Khoa học Lớp 5 - Tiết 124, Bài: Ôn tập thực vật và động vật

Giáo án môn Khoa học Lớp 5 - Tiết 124, Bài: Ôn tập thực vật và động vật
 TuÇn: 
M«n: KHOA Häc
¤n tËp thùc vËt vµ ®éng vËt (124)
I. MỤC TIÊU:
- Sau bài học, HS có khả năng:
+ Hệ thống lại một số hình thức sinh sản của thực vật và động vật thông qua một số đại diện.
+ Nhận biết một số hoa thụ phấn nhờ gió, 1 số hoa thụ phấn nhờ côn trùng.
+ Nhận biết một số loài động vật đẻ con.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh trang 124, 125, 126/SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
I. Ổn định:
II. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 2HS.
+ Hổ thường sinh sản vào mùa nào? Hổ con lúc mới sinh như thế nào?
+ Hươu ăn gì để sống? Hươu con mới sinh đã biết làm gì?
- GV nhận xét ghi điểm.
- HS trả lời.
III. Bài mới:
1. GT bài:
HĐ1: Ôn tập thực vật
Bài tập 1:
- GV treo 2 bảng phụ và một số thăm ghi nội dung cần điền.
- HS chia làm 2 đội.
- GV tổ chức trò chơi tiếp sức, mỗi em chọn 1 nội dung điền vào chỗ trống.
- HS tiến hành chơi theo hiệu lệnh của GV.
- GV nhận xét – tuyên dương đội nào nhanh và điền đúng.
Bài tập 2:
- HS quan sát

File đính kèm:

  • docgiao_an_mon_khoa_hoc_lop_5_bai_on_tap_thuc_vat_va_dong_vat.doc