Kế hoạch bài dạy môn Khoa học Lớp 4 - Tuần 27 đến tuần 35

BÀI :ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI NĂM .

I.MỤC TIÊU :

 HS được và mở rộng hiểu biết về :

   -Mối quan hệ giữa các yếu tố vô sinh và hữu sinh .

    -Vai trò của thực vật đối với sự sống trên trái đất .

    -Kĩ năng phán đoán , giải thích qua một số bài tập về nước ,không khí , ánh sáng , nhiệt .

   -Khắc sâu hiểu biết về thành phần các chất dinh dưỡng có trong thức ăn và vai trò của không khí , nước trong đời sống .

II. CHUẨN BỊ :

    -Hình trang 138,140. SGK

    -Giấy AO ,bút vẽ .

    -Phiếu ghi các câu hỏi .

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

doc 51 trang Bảo Giang 31/03/2023 2000
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài dạy môn Khoa học Lớp 4 - Tuần 27 đến tuần 35", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_mon_khoa_hoc_lop_5_tuan_27_den_tuan_35.doc