Giáo án môn Khoa học Lớp 5 - Tiết 128, Bài: Môi trường

 

MÔI TR­ƯỜNG (128)

I. MỤC TIÊU:

- Sau bài học, HS biết:

+ Khái niệm ban đầu về môi trường.

+ Nêu một số thành phần của môi trường dịa phương nơi HS sinh sống.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Thông tin và hình trang 128, 129 SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

doc 1 trang Bảo Giang 31/03/2023 3300
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Khoa học Lớp 5 - Tiết 128, Bài: Môi trường", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án môn Khoa học Lớp 5 - Tiết 128, Bài: Môi trường

Giáo án môn Khoa học Lớp 5 - Tiết 128, Bài: Môi trường
 TuÇn: 
M«n: KHOA Häc
M¤I TR­êng (128)
I. MỤC TIÊU:
- Sau bài học, HS biết:
+ Khái niệm ban đầu về môi trường.
+ Nêu một số thành phần của môi trường dịa phương nơi HS sinh sống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Thông tin và hình trang 128, 129 SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
I. Ổn định:
II. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 2HS.
+ Hổ thường sinh sản vào mùa nào? Hổ con lúc mới sinh như thế nào?
+ Hươu ăn gì để sống? Hươu con mới sinh đã biết làm gì?
- GV nhận xét ghi điểm.
- HS trả lời.
III. Bài mới:
1. GT bài:
HĐ1: Quan sát và thảo luận 
- 2HS đọc thông tin.
- GV chia nhóm 4.
- HS thảo luận.
- Yêu cầu mỗi nhóm chỉ nêu đáp án.
- Đọc thông tin và quan sát tranh 1, 2, 3, 4 để làm bài thực hành trang 128/SGK.
- Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chốt đáp án đúng.
- GV kết luận.
Chuyển ý.
HĐ2: Thảo luận
- HS thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi SGK/129.
- HS từng nhóm trình bày, HS nhóm khác nhận xét.
- GV nhận

File đính kèm:

  • docgiao_an_mon_khoa_hoc_lop_5_bai_moi_truong.doc