Kế hoạch bài dạy môn Khoa học Lớp 4 - Tuần 35, Tiết 69+70, Bài: Ôn tập và kiểm tra cuối năm

MỤC TIÊU :

 HS được và mở rộng hiểu biết về :

    -Mối quan hệ giữa các yếu tố vô sinh và hữu sinh .

    -Vai trò của thực vật đối với sự sống trên trái đất .

    -Kĩ năng phán đoán , giải thích qua một số bài tập về nước ,không khí , ánh sáng , nhiệt .

    -Khắc sâu hiểu biết về thành phần các chất dinh dưỡng có trong thức ăn và vai trò của không khí , nước trong đời sống .

CHUẨN BỊ :

    -Hình trang 138,140. SGK

    -Giấy AO ,bút vẽ .

    -Phiếu ghi các câu hỏi .

doc 4 trang Bảo Giang 31/03/2023 4780
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy môn Khoa học Lớp 4 - Tuần 35, Tiết 69+70, Bài: Ôn tập và kiểm tra cuối năm", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_mon_khoa_hoc_lop_5_tuan_35_tiet_6970_bai_on.doc