Giáo án môn Khoa học Lớp 5 - Tiết 138, Bài: Tác động của con người đến môi trường đất

 

I. MỤC TIÊU:

- Sau bài học, HS biết:

+ Nêu một số nguyên nhân dẫn đến việc đất trồng ngày càng bị thu hẹp và thoái hóa.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tranh SGK trang 136,  137.

- Có thể sưu tầm thông tin về sự gia tăng dân số ở địa phương và các mục đích sử dụng đất trồng trước kia và hiện nay.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

doc 1 trang Bảo Giang 31/03/2023 2920
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Khoa học Lớp 5 - Tiết 138, Bài: Tác động của con người đến môi trường đất", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án môn Khoa học Lớp 5 - Tiết 138, Bài: Tác động của con người đến môi trường đất

Giáo án môn Khoa học Lớp 5 - Tiết 138, Bài: Tác động của con người đến môi trường đất
 TuÇn: 
M«n: KHOA Häc
T¸c ®éng cña con ng­êi ®Õn m«I tr­êng §Êt (136)
I. MỤC TIÊU:
- Sau bài học, HS biết:
+ Nêu một số nguyên nhân dẫn đến việc đất trồng ngày càng bị thu hẹp và thoái hóa.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh SGK trang 136, 137.
- Có thể sưu tầm thông tin về sự gia tăng dân số ở địa phương và các mục đích sử dụng đất trồng trước kia và hiện nay.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
I. Ổn định:
II. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 2HS.
+ Con người khai thác gỗ và phá rừng để làm gì?
+ Em hãy nêu hậu quả của việc phá rừng?
- GV nhận xét ghi điểm.
- HS trả lời.
III. Bài mới:
1. GT bài:
HĐ1: Quan sát và thảo luận
- HS quan sát hình 1, 2 trang 136 SGK và trả lời câu hỏi.
- GV cho HS thảo luận nhóm kết hợp với tranh ảnh đã sưu tầm.
- HS thảo luận nhóm.
- Đại diện nhóm trình bày.
- GV nhận xét – kết luận.
- Nhóm khác nhận xét.
- HS đọc mục bạn cần biết.
HĐ2: Thảo luận
- HS quan sát tranh 3, 4 SGK.
- GV cho HS thảo luận nhóm.
- Thả

File đính kèm:

  • docgiao_an_mon_khoa_hoc_lop_5_tiet_138_bai_tac_dong_cua_con_ngu.doc