Giáo án môn Khoa học Lớp 5 - Tiết 130, Bài: Tài nguyên thiên nhiên

 

I. MỤC TIÊU:

- Sau bài học, HS biết:

+ Hình thành khái niệm ban đầu về tài nguyên thiên nhiên.

+ Kể tên 1 số tài nguyên thiên nhiên của nước ta.

+ Nêu ích lợi của tài nguyên thiên nhiên.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Hình trang 130, 131 SGK.

- Phiếu học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

doc 2 trang Bảo Giang 31/03/2023 1780
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Khoa học Lớp 5 - Tiết 130, Bài: Tài nguyên thiên nhiên", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Giáo án môn Khoa học Lớp 5 - Tiết 130, Bài: Tài nguyên thiên nhiên

Giáo án môn Khoa học Lớp 5 - Tiết 130, Bài: Tài nguyên thiên nhiên
 TuÇn: 
M«n: KHOA Häc
	Tµi nguyªn thiªn nhiªn (130)
I. MỤC TIÊU:
- Sau bài học, HS biết:
+ Hình thành khái niệm ban đầu về tài nguyên thiên nhiên.
+ Kể tên 1 số tài nguyên thiên nhiên của nước ta.
+ Nêu ích lợi của tài nguyên thiên nhiên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Hình trang 130, 131 SGK.
- Phiếu học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
I. Ổn định:
II. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 2HS.
+ Em hãy kể tên các thành phần của môi trường tự nhiên?
+ Em hãy kể tên các thành phần của môi trường nhân tạo?
- GV nhận xét ghi điểm.
- HS trả lời.
III. Bài mới:
1. GT bài:
HĐ1: HS quan sát và thảo luận.
- GV cho HS đọc bạn cần biết.
- 2HS đọc.
- GV chia nhóm.
- Gv phát phiếu học tập cho mỗi nhóm như sau:
- HS quan sát tranh trang 130, 131/SGK.
- HS thảo luận nhóm.
Câu 1: Tài nguyên thiên nhiên là gì?
- Thư ký ghi vào phiếu học tập.
Câu 2:
Hình
Tên tài nguyên thiên nhiên
Công dụng
- Đại diện nhóm trình bày kết quả.
- GV nhận xét.
- HS nhó

File đính kèm:

  • docgiao_an_mon_khoa_hoc_lop_5_tiet_130_bai_tai_nguyen_thien_nhi.doc