Bài giảng Khoa học Lớp 5 - Bài 6: Dùng thuốc an toàn

Chỉ dùng thuốc khi thật cần thiết, dùng đúng thuốc, đúng cách và đúng liều lưượng. cần dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, đặc biệt là thuốc kháng sinh.
Khi mua thuốc cần đọc kĩ thông tin trên vỏ đựng và bản hưướng dẫn kèm theo (nếu có) để biết hạn sử dụng, nơi sản xuất, tác dụng và cách dùng thuốc.
Để tránh ngộ độc thuốc, em không được uống thuốc khi không có chỉ định của bác sĩ và sự giám sát của bố mẹ.
ppt 13 trang Lệ Chi 18/12/2023 900
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Khoa học Lớp 5 - Bài 6: Dùng thuốc an toàn", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Khoa học Lớp 5 - Bài 6: Dùng thuốc an toàn

Bài giảng Khoa học Lớp 5 - Bài 6: Dùng thuốc an toàn
Tả cơn mưa 
Lỳc sắp mưa. 
 Trong lỳc mưa 
 Cơn mưa 
 kết thỳc 
2.Thõn bài 
 1.Mở bài 
LẬP DÀN í 
3.Kết bài 
Tả cơn mưa 
2.Thõn bài 
 1.Mở bài 
LẬP DÀN í 
3.Kết bài 
Trong lỳc mưa 
( hạt mưa, tiếng mưa rơi như thế nào? Cõy cối đường xỏ, nhà cửa cú những nột gỡ nổi bật) 
Lỳc sắp mưa 
( bầu trời, nắng, giú, chim chúc cú biểu hiện gỡ khỏc thường?) 
Cơn mưa kết thỳc 
Cảnh vật( bầu trời, cõy cối, chim chúc ) và con người cú biểu hiện gỡ khỏc?) 
Thứ năm, ngày 4 thỏng 10 năm 2018 
Bài 6: Dựng thuốc an toàn 
Khoa học: 
 Chỉ dùng thuốc khi thật cần thiết, dùng đúng thuốc, đúng cách và đúng liều lưượng. Cần dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, đặc biệt là thuốc kháng sinh. 
 Khi mua thuốc cần đọc kĩ thông tin trên vỏ đựng và bản hưướng dẫn kèm theo (nếu có) để biết hạn sử dụng, nơi sản xuất, tác dụng và cách dùng thuốc. 
 Để tránh ngộ độc thuốc, em không được uống thuốc khi không có chỉ định của bác sĩ và sự giám sát của bố mẹ. 
Thứ năm, ngày 4 thỏng 10 năm 2018 
Bài 6:...Bác sĩ chỉ dẫn 
Chỉ dùng thuốc khi thật cần thiết, dùng đúng thuốc, đúng cách và đúng liều lượng . Cần dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, đặc biệt là thuốc kháng sinh. 
Khi mua thuốc cần đọc kỹ thông tin in trên vỏ đựng và bản hướng dẫn kèm theo ( nếu có ) để biết hạn sử dụng, nơi sản xuất, tác dụng và cách dùng thuốc. 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_khoa_hoc_lop_5_bai_6_dung_thuoc_an_toan.ppt