Kế hoạch bài dạy Lớp 4 - Kĩ thuật: Cắt khâu túi rút dây. Lịch sử: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

 

Lịch sử (9)    ĐINH BỘ LĨNH DẸP LOẠN 12 SỨ QUÂN

I  Mục tiêu:Học xong bài hs biết:

-Sau khi Ngô quyền mất, đất nước rơi vào cảnh loạn lạc, nền kinh tế bị kìm hãm bởi chiến tranh liên miên .

-Đinh Bộ Lĩnh đã có công thống nhất đất nước.

-Thêm yêu lịch sử Việt Nam.

II  Đồ dùng dạy học:

-Tranh vẽ cảnh Đinh Bộ Lĩnh chơi trò cờ lau tập trận

-Phiếu học tập cho hs

III  Các hoạt động :

doc 3 trang Bảo Giang 01/04/2023 2820
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Lớp 4 - Kĩ thuật: Cắt khâu túi rút dây. Lịch sử: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Lớp 4 - Kĩ thuật: Cắt khâu túi rút dây. Lịch sử: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

Kế hoạch bài dạy Lớp 4 - Kĩ thuật: Cắt khâu túi rút dây. Lịch sử: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân
KĨ THUẬT: (TIẾT 17) CẮT KHÂU TÚI RÚT DÂY. ( tiết 3 )
I- Mục tiêu:
-Hs trình bày sản phẩm một cách sáng tạo.
-Hs biết đánh giá theo tiêu chí một cách chính xác .
II- Hoạt động dạy và học:
 Giáo viên 
 Học sinh
1- Bài cũ:
Hỏi:2 hs :
-Nêu qui trình cắt ,khâu túi rút dây.
-2-3 hs đem sản phẩm lên chấm.
-Nhận xét , đánh giá.
2- Bài mới:
Giới thiệu:
* Hoạt động 1:
Đánh giá kết quả học tập của hs :
-Gv tổ chức cho hs trưng bày sản phẩm .
-Gv nêu các tiêu chí đánh gía sản phẩm.:
+Đường cắt vải thẳng .
+Đường gấp mép vải thẳng ,phẳng.
+Khâu phần thân túi và phần luồn dây đúng kĩ thuật.
+ Mũi khâu tương đối đều , đường khâu không bị dúm , không bị tuột chỉ. 
+Túi sử dụng được.
+Hoàn thành sản phẩm đúng thời gian qui định.
-Hs tự đánh giá sản phẩm theo các tiêu chí trên .
-Gv nhận xét , đánh giá kết quả học tập của hs .
3- Nhận xét và dặn dò:
-Nhận xét sự chuẩn bị , tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của hs ..
-Hướng dẫn hs đọc trước bài mới và chuẩn bị vật...nhóm đôi, xung phong trả lời
-HS lắng nghe
-Thống nhất đất nước 
-Thảo luận nhóm ,trả lời trước lớp
-Đại diện nhóm trình bày
-HS lắng nghe
-Hoạt động nhóm 4
-HS trả lời để củng cố bài

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_lop_4_ki_thuat_cat_khau_tui_rut_day_lich_su.doc