Kế hoạch bài dạy Lịch sử và địa lý Lớp 4 - Bài: Làm quen với bản đồ (Tiết 3 )

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ:       LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ  (Tiết 3 )

            I-Mục tiêu: Hs biết:

            -Trình tự các bước sử dụng bản đồ..

            -Xác định được 4 hướng chính trên bản đồ theo qui ước.

            -Tìm một số đối tượng  địa lý dựa vào bảng chú giải của bản đồ.

            II-Đồ dùng học tập:

            -Bản đồ địa lý tự nhiên.

            -Bản đồ hành chính VN.

            III- Hoạt động dạy và học :

doc 2 trang Bảo Giang 01/04/2023 1640
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Lịch sử và địa lý Lớp 4 - Bài: Làm quen với bản đồ (Tiết 3 )", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Lịch sử và địa lý Lớp 4 - Bài: Làm quen với bản đồ (Tiết 3 )

Kế hoạch bài dạy Lịch sử và địa lý Lớp 4 - Bài: Làm quen với bản đồ (Tiết 3 )
LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ:	LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ (Tiết 3 )
	I-Mục tiêu: Hs biết:
	-Trình tự các bước sử dụng bản đồ..
	-Xác định được 4 hướng chính trên bản đồ theo qui ước.
	-Tìm một số đối tượng địa lý dựa vào bảng chú giải của bản đồ.
	II-Đồ dùng học tập:
	-Bản đồ địa lý tự nhiên.
	-Bản đồ hành chính VN.
	III- Hoạt động dạy và học :
TG 
 Giáo viên 
 Học sinh
1-Bài cũ:Làm quen với bản đồ.
-Trên bản đồ người ta qui định phương hướng như thế nào?
-Em hãy nêu một số yếu tố của bản đồ?
-Nhận xét chung.
2 –Bài mới:
-Giới thiệu: Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em cách sử dụng bản đồ qua bài học Làm quen với bản đồ (t t ).
*Hoạt động 1: Cách sử dụng bản đồ:
-Bước 1:
- Gv yêu cầu hs dựa vào kiến thức đã học của bài trước, trả lời các câu hỏi sau:
+Tên bản đồ cho ta biết điều gì?
+Dựa vào bảng chú giải ở hình 3 để đọc các kí hiệu của một số đối tượng địa lý. (gv treo pa-nô lên bảng )
+Chỉ đường biên giới phần đất liền của VN với các nước láng giềng trên hình 3 và giải thích vì sao lạ... VN là: Trung Quốc , Lào ,Cam –pu –chia.
-Vùng biển nước ta là một phần của biển Đông.
-Quần đảo của VN là :Hoàng Sa ,TrươờngSa.
-Một số đảo của VN là: Phú Quốc , Côn đảo Cát Bà.
_Sông Hồng ,sông Thái Bình, Sông Hậu ,sông Tiền.
-4 -5 hs đọc ghi nhớ.
-Hs lên thực hiện trên bản đồ ,lớp theo dõi nhận xét , bổ sung.

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_lich_su_va_dia_ly_lop_4_bai_lam_quen_voi_ba.doc