Kế hoạch bài dạy Lịch sử và Địa lí Lớp 4 - Tuần 1

 

)               PHẦN MỞ ĐẦU

BÀI 1 :  MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA  LÝ

 

I/ Mục tiêu :   Học xong bài này HS biết

     - Vị trí địa lý, hình dáng của đất nước ta.

     - Trên đất nước ta có nhiều dân tộc sinh sống và có chung một lịch sử, một Tổ quốc.

     - Một số yêu cầu khi học môn Lịch sử và Địa lý

     - Bồi dưỡng cho HS tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào về những truyền thống tốt đẹp của ông cha.

II/ Đồ dùng dạy - học :

          - Bản đồ Địa lý tự nhiên Việt Nam, bản đồ hành chính Việt Nam

          - Hình ảnh sinh hoạt của một số dân tộc

doc 5 trang Bảo Giang 01/04/2023 2640
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Lịch sử và Địa lí Lớp 4 - Tuần 1", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Lịch sử và Địa lí Lớp 4 - Tuần 1

Kế hoạch bài dạy Lịch sử và Địa lí Lớp 4 - Tuần 1
 Tuần 1
Lịch sử và địa lý ( Tiết 1) PHẦN MỞ ĐẦU
BÀI 1 : MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ
I/ Mục tiêu : Học xong bài này HS biết
	- Vị trí địa lý, hình dáng của đất nước ta.
	- Trên đất nước ta có nhiều dân tộc sinh sống và có chung một lịch sử, một Tổ quốc.
	- Một số yêu cầu khi học môn Lịch sử và Địa lý
	- Bồi dưỡng cho HS tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào về những truyền thống tốt đẹp của ông cha.
II/ Đồ dùng dạy - học :
	- Bản đồ Địa lý tự nhiên Việt Nam, bản đồ hành chính Việt Nam
	- Hình ảnh sinh hoạt của một số dân tộc
III/ Các hoạt động dạy – học:
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
A. Bài cũ
- Kiểm tra sách vở của HS
B. Dạy bài mới :
1/ Giới thiệu bài : Đất nước ta có vị trí địa lý, hình dáng ra sao ? Trên đất nước ta có bao nhiêu dân tộc sinh sống. Bài học hôm nay : Môn Lịch sử và Địa lý sẽ cho ta biết điều đó.
* Hoạt động 1 : Làm việc cả lớp 
1. GV giới thiệu vị trí của đất nước ta và các dân cư ở mỗi vùng.
- Gọi 1 HS đọc từ đầu .trên biển.
GV hỏi : phần đ...t động giáo viên
Hoạt động học sinh
A. Bài cũ
- Môn lịch sử lớp 4 giup em hiểu biết gì?
- Em hãy tả sơ lược cảnh thiên nhiên và đời sống của người dân nơi em ở ?
- Làm thế nào để học tốt môn lịch sử và địa lý?
B. Dạy bài mới :
1/ Bản đồ
*Hoạt động 1 : Làm việc cả lớp 
+ Mục tiêu : Giúp HS làm quen và có khái niệm về bản đồ
*Bước 1 : 
- Giáo viên treo các loại bản đồ lên bảng
Theo thứ tự lãnh thổ từ lớn đến nhỏ ( Thế giới, Châu lục, Việt Nam )
- Yêu cầu HS đọc tên các bản đồ
- Yêu cầu HS nêu phạm vi, lãnh thổ được thể hiện trên bản đồ.
- GV giúp HS trả lời hoàn thiện : Bản đồ thế giới thể hiện toàn bộ bề mặt trái đất, bản đồ Việt Nam thể hiện một bộ phận nhỏ trên bề mặt trái đất ( nước Việt Nam )
Bước 2 : 
- GV kết luận : Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một khu vực hay toàn bộ bề mặt trái đất theo một tỉ lệ nhất định
* Hoạt động 2 : Làm việc cá nhân
+ Mục tiêu : HS chỉ được vị trí hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn trên H1, H2 SGK.
- Yêu cầu HS đọc và trả lời câu hỏi
+ Ngày nay muốn vẽ bản đồ, chúng ta thường phải làm như thế nào ?
+ Tại sao cùng vẽ về Việt nam mà bản đồ hình 3 SGK lại nhỏ hơn bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam treo tường ?
- GV giúp HS hoàn thiện câu trả lời.
2) Một số yếu tố của bản đồ :
* Hoạt động 3 : làm việc theo nhóm
+ Mục tiêu : Giúp HS quan sát để biết tên bản đồ, phương hướng trên bản đồ và tỉ lệ thu nhỏ trên bản đồ.
Bước 1 :
- GV yêu cầu các nhóm đọc SGK quan sát bản đồ trên bảng và thảo luận các gợi ý sau :
+ Tên bản đồ cho ta biết điều gì ?
+ Trên bản đồ người ta qui định các hướng Bắc, Nam, Đông, Tây như thế nào ?
+ Tỉ lệ bản đồ cho các em biết điều gì ?
+ Đọc tỉ lệ bản đồ ở hình 2 SGK
+ Bảng chú giải ở hình 3 có những kí hiệu nào ? Kí hiệu đó được dùng để làm gì ?
- Bước 2 :
- GV kết luận : Một số yếu tố của bản đồ mà các em vừa tìm hiểu đó là tên của bản đồ, phương hướng, tỉ lệ và kí hiệu bản đồ.
* Họat động 4: Thực hành vẽ một số kí hiệu bản đồ
- Bước 1 : làm việc cá nhân
+ Yêu cầu HS quan sát bảng chú giải hìn

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_lich_su_va_dia_li_lop_4_tuan_1.doc