Kế hoạch bài dạy Lịch sử và Địa lí Lớp 4 - Tiết 15: Nhà Trần và việc đắp đê. Hoạt động sản xuất của người dân Đồng bằng Bắc Bộ (Tiếp theo)

 

LỊCH SỬ  (15 )     NHÀ TRẦN VÀ VIỆC ĐẮP ĐÊ

I-/ MỤC TIÊU:

 -Nhà Trần rất coi trọng việc đắp đê ,phòng lũ .

 -Do có hệ thống đê điều tốt ,nền kinh tế nông nghiệp dưới thời Trần phát triển ,nhân dân no ấm .

 -Bảo vệ đê điều và phòng chống bão lụt ngày nay là truyền thống của nhân dân ta .

II-/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

Tranh SGK (phóng to )

Phiếu học tập cho HS 

Bản đồ tự nhiên Việt Nam 

III-/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC :

doc 5 trang Bảo Giang 01/04/2023 2940
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Lịch sử và Địa lí Lớp 4 - Tiết 15: Nhà Trần và việc đắp đê. Hoạt động sản xuất của người dân Đồng bằng Bắc Bộ (Tiếp theo)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Lịch sử và Địa lí Lớp 4 - Tiết 15: Nhà Trần và việc đắp đê. Hoạt động sản xuất của người dân Đồng bằng Bắc Bộ (Tiếp theo)

Kế hoạch bài dạy Lịch sử và Địa lí Lớp 4 - Tiết 15: Nhà Trần và việc đắp đê. Hoạt động sản xuất của người dân Đồng bằng Bắc Bộ (Tiếp theo)
LỊCH SỬ (15 ) NHÀ TRẦN VÀ VIỆC ĐẮP ĐÊ
I-/ MỤC TIÊU:
 -Nhà Trần rất coi trọng việc đắp đê ,phòng lũ .
 -Do có hệ thống đê điều tốt ,nền kinh tế nông nghiệp dưới thời Trần phát triển ,nhân dân no ấm .
 -Bảo vệ đê điều và phòng chống bão lụt ngày nay là truyền thống của nhân dân ta .
II-/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Tranh SGK (phóng to )
Phiếu học tập cho HS 
Bản đồ tự nhiên Việt Nam 
III-/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC :
Hoạt động của dạy 
Hoạt động học 
A-/ Kiểm tra bài cũ :
GV nêu câu hỏi :
+Nhà Trần ra đời trong hoàn cảnh nào ?
+Nhà Trần đã có việc làm gì để củng cố ,xây dựng đất nước ?
GV nhận xét và cho điểm
B-/ Bài mới :
Giới thiệu bài :Cho HS quan sát tranh vẽ cảnh đắp đê để giới thiệu vào bài 
GV ghi đề bài lên bảng :Nhà Trần và việc đắp đê
*Hoạt động 1:GV yêu cầu HS đọc SGK và trả lời câu hỏi :
+Nghề chính của nhân dân ta dưới thời Trần là gì ?
Sông ngòi ở nước ta như thế nào ?
+Hãy chỉ trên bản đồ và nêu tên một số con sông ?
+Sông ngòi tạo ra những thuận lợi và khó khăn... góp phần làm cho nông nghiệp phát triển , đời sống nhân dân thêm no ấm 
-Do phá hoại đê điều ,phá hoại rừng đầu nguồn .Cần bảo vệ môi trường tự nhiên 
ĐỊA LÍ :(Tiết 15 ) HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN
 ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ (Tiếp theo )
I -/ MỤC TIÊU :
Sau bài học ,học sinh có khả năng :
-Trình bày được một số đặc điểm tiêu biểu của hoạt động làng nghề thủ công và chợ phiên của người dân đồng bằng Bắc Bộ 
-Nêu được các công việc chính phải làm trong quá trình tạo nên sản phẩm gốm 
-Đọc thông tin SGK ,xem tranh để tìm kiến thức 
-Có ý thức tìm hiểu về vùng đồng bằng Bắc Bộ .
II-/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Hình 9,10,11 ,12 ,13 ,14 SGK .Bản đồ ,lược đồ
Bảng phụ 
III-/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A-/ Kiểm tra bài cũ : GV nêu câu hỏi :
+Kể tên cây trồng và vật nuôi chính ở vùng ĐBBB 
+Vì sao lúa được trồng nhiều ở ĐBBB?
GV nhận xét và cho điểm 
B-/ Bài mới :Giới thiệu bài : Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về hoạt động sản xuất của người dân ĐBBB.
*Hoạt động 1 :Nơi có hàng trăm nghề thủ công truyền thống .
 -GV cho HS quan sát tranh 9 -hỏi :
+Theo em nghề thủ công ở ĐBBBcó từ lâu chưa ?
GV khẳng định :Nghề thủ công ở ĐBBBxuất hiện từ rất sớm .Người làm nghề thủ công giỏi gọi là nghệ nhân .
+Kể tên các làng nghề và sản phẩm thủ công nổi tiếng của người dân ĐBBB mà em biết 
GV chốt ý : ĐBBBtrở thành vùng nổi tiếng với hàng trăm nghề thủ công truyền thống 
GV chuyển ý :Hoạt động 3 :
Các công đoạn tạo ra phẩm gốm
Hỏi :+ Đồ gốm được làm từ nguyên liệu gì ?
+ ĐBBB có điều kiện gì thuận lợi để phát triển nghề gốm.
HS lên bảng xếp lại các tranh cho đúng với trình tự các công đoạn tạo ra sản phẩm gốm 
GV yêu cầu HS nêu tên các công đoạn 
Làm nghề gốm đòi hỏi người nghệ nhân những gì ?Chuyển ý 
*Hoạt động 3 :Chợ phiên ở ĐBBB
GV treo hình 15 :Cảnh chợ phiên ở ĐBBB
HS hoạt động nhóm :Hỏi 
+Chợ phiên có đặc điểm gì? 
GV chốt ý :
GV mở rộng :Chợ phiên là dịp để người dân ĐBBB mua sắm ,mang các sản phẩm do mình làm được ra bán.Chợ p

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_lich_su_va_dia_li_lop_4_tiet_15_nha_tran_va.doc