Kế hoạch bài dạy Lịch sử Lớp 4 - Bài: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

I.Mục tiêu:

Sau bài học Hs nêu được:

  • Thời gian nước ta bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ là từ năm 179 TCN đến năm 938
  • Một số chính sách áp bức bóc lột của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với dân ta
  • Nhân dân ta không chiụ khuất phục liên tục đứng lên khởi nghĩa đánh đuổi quân xâm lược, giữ gìn nền văn hoá dân tộc.

II.Chuẩn bị:

Phiếu thảo luận nhóm và bảng phụ.

doc 3 trang Bảo Giang 01/04/2023 3500
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Lịch sử Lớp 4 - Bài: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Lịch sử Lớp 4 - Bài: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

Kế hoạch bài dạy Lịch sử Lớp 4 - Bài: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc
Tuần 	 Thứ ngày tháng năm
Môn Lịch sử (3) nước ta dưới ách đô hộ của 
các triều đại phong kiến phương bắc
I.Mục tiêu:
Sau bài học Hs nêu được:
Thời gian nước ta bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ là từ năm 179 TCN đến năm 938
Một số chính sách áp bức bóc lột của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với dân ta
Nhân dân ta không chiụ khuất phục liên tục đứng lên khởi nghĩa đánh đuổi quân xâm lược, giữ gìn nền văn hoá dân tộc.
II.Chuẩn bị:
Phiếu thảo luận nhóm và bảng phụ.
III.Hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ 	
Kể lại cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Triệu Đà của nhân dân Âu Lạc
GV nhận xét:
2. Bài mới
Giới thiệu bài:
Cuối bài học trước chúng ta đã biết năm 179 TCN như thế nào? Hôm nay chúng cùng tìm hiểu bài: “Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc”.
GV ghi bảng 
Hoạt động 1:
Để biết được chính sách áp bức bóc lột của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta như thế nào? ...i chiếnthắng Bạch Đằng năm 938 
- Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, quyết tâm bền chí đánh giặc giữ nước.
- 2 Hs đọc	

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_lich_su_lop_4_bai_nuoc_ta_duoi_ach_do_ho_cu.doc