Bài kiểm tra cuối học kỳ II môn Lịch sử & Địa lí Lớp 4 - Năm học 2017-2018 - Trường TH Đồng Tâm (Có đáp án)

PHẦN I : Lịch sử

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất và hoàn thành các bài tập sau:

 Câu 1. Nhà Hậu Lê đã làm gì để quản lý đất nước?

a.    Vẽ bản đồ đất nước.

          b.    Quản lý đất nước không cần định ra pháp luật.

          c.    Cho soạn Bộ luật Hồng Đức.

          d.    Vẽ bản đồ đất nước và cho soạn Bộ luật Hồng Đức.

 Câu 2. Ranh giới phân tranh giữa hai dòng họ Trịnh- Nguyễn là:

a. Sông bến Hải                                           b. Sông Gianh

c. Sông Nhật Lệ                                           d. Sông Bạch Đằng

 Câu 3. Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc (Thăng Long) để làm gì?

a.   Lên ngôi Hoàng đế                       b.  Tiêu diệt chúa Trịnh

c.  Thống nhất đất nước                     d.  Đại phá quân Thanh

Câu 4. Quang Trung đã đề ra chính sách gì về văn hóa giáo dục.Tác dụng của chính sách ấy là gì?

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Câu 5. Nhà Nguyễn thành lập năm nào? Nêu những sự kiện chứng tỏ vua nhà Nguyễn không muốn chia sẻ quyền hành với ai ?

doc 2 trang Bảo Giang 31/03/2023 4980
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra cuối học kỳ II môn Lịch sử & Địa lí Lớp 4 - Năm học 2017-2018 - Trường TH Đồng Tâm (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài kiểm tra cuối học kỳ II môn Lịch sử & Địa lí Lớp 4 - Năm học 2017-2018 - Trường TH Đồng Tâm (Có đáp án)

Bài kiểm tra cuối học kỳ II môn Lịch sử & Địa lí Lớp 4 - Năm học 2017-2018  - Trường TH Đồng Tâm (Có đáp án)
PHÒNG GD & ĐT LẠC THỦY
TRƯỜNG TH XÃ ĐỒNG TÂM 
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC: 2017 - 2018
MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ LỚP 4
(Thời gian 40 phút không kể thời gian giao bài)
Họ và tên học sinh:
Giáo viên coi:
Lớp:..
Giáo viên chấm
Điểm 
Nhận xét của giáo viên
PHẦN I : Lịch sử
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất và hoàn thành các bài tập sau:
 Câu 1. Nhà Hậu Lê đã làm gì để quản lý đất nước?
a. Vẽ bản đồ đất nước.
	b. Quản lý đất nước không cần định ra pháp luật.
	c. Cho soạn Bộ luật Hồng Đức.
	d. Vẽ bản đồ đất nước và cho soạn Bộ luật Hồng Đức.
 Câu 2. Ranh giới phân tranh giữa hai dòng họ Trịnh- Nguyễn là:
a. Sông bến Hải	b. Sông Gianh
c. Sông Nhật Lệ	d. Sông Bạch Đằng
 Câu 3. Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc (Thăng Long) để làm gì?
a. Lên ngôi Hoàng đế b. Tiêu diệt chúa Trịnh
c. Thống nhất đất nước d. Đại phá quân Thanh
Câu 4. Quang Trung đã đề ra chính sách gì về văn hóa giáo dục.Tác dụng của chính sách ấy là gì?
Câu 5. Nhà Nguyễn thành lập n

File đính kèm:

  • docbai_kiem_tra_cuoi_hoc_ky_ii_mon_lich_su_dia_li_lop_4_nam_hoc.doc