Kế hoạch bài dạy Lịch sử Lớp 4 - Bài: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên

 I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:

 -Dưới thời Trần quân Mông - Nguyên đã ba lần sang xâm lược nước ta và cả ba lần chúng đều bị thất bại.

 -Quân và dân nhà Trần ba lần chiến thắng vẻ vang trước giặc Mông - Nguyên là do có lòng đoàn kết, quyết tâm đánh giặc, lại có kế sách đánh hay.

 -Kể về tấm gương yêu nước Trần Quốc Toản.

 -Tự hào về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm lược vẻ vang của dân tộc.

II. Đồ dùng dạy học:

  Phiếu học tập cho học sinh.

  Hình minh hoạ SGK phóng to nếu có điều kiện.

  Sưu tầm những mẫu chuyện về anh hùng Trần Quốc Toản (giáo viên và học sinh cùng sưu tầm)

  III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:

doc 3 trang Bảo Giang 01/04/2023 1800
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Lịch sử Lớp 4 - Bài: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Kế hoạch bài dạy Lịch sử Lớp 4 - Bài: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên

Kế hoạch bài dạy Lịch sử Lớp 4 - Bài: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên
 Lịch sử(16): CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC
 MÔNG - NGUYÊN
 I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
 -Dưới thời Trần quân Mông - Nguyên đã ba lần sang xâm lược nước ta và cả ba lần chúng đều bị thất bại.
 -Quân và dân nhà Trần ba lần chiến thắng vẻ vang trước giặc Mông - Nguyên là do có lòng đoàn kết, quyết tâm đánh giặc, lại có kế sách đánh hay.
 -Kể về tấm gương yêu nước Trần Quốc Toản.
 -Tự hào về truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm lược vẻ vang của dân tộc.
II. Đồ dùng dạy học:
 Phiếu học tập cho học sinh.
 Hình minh hoạ SGK phóng to nếu có điều kiện.
 Sưu tầm những mẫu chuyện về anh hùng Trần Quốc Toản (giáo viên và học sinh cùng sưu tầm)
 III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
I Bài cũ :
+ Gọi 2 em lên bảng trả lời 2 câu hỏi
- Giáo viên nhận xét, ghi điểm.
II Bài mới :
1 Giới thiệubài
- Giáo viên treo tranh minh hoạ cảnh Hội nghị Diên Hồng và hỏi tranh vẽ cảnh gì? Em biết gì về cảnh được vẽ trong tranh?
- Giá...hầm
- Học sinh tiếp nối nhau phát biểu ý kiến, mỗi học sinh nêu một sự việc:
+ Trần Thủ Độ khảng khái trả lời: “đầu thần chưa rơi xuống đất xin bệ hạ đừng lo”
+ Điện Diên Hồng vang lên tiếng đồng thanh của các Bô lão: “Đánh!”
+ Trần Hưng Đạo người chỉ huy tối cao của cuộc kháng chiến viết Hịch tướng sĩ kêu gọi nhân dân đấu tranh, có câu: “Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng cam lòng ...”
- Các chiến sĩ tự thích vào cánh tay mình hai chữ “Sát Thát” (giết giặc Mông Cổ)
-Hoạt động nhóm 4
- Học sinh đọc SGK và thảo luận
+Khi giặc mạnh Vua tôi nhà Trần chủ động rút lui để bảo toàn lực lượng. Khi giặc yếu, Vua tôi nhà Trần tấn công quyết liệt buộc chúng phải rút liu khỏi bờ cỏi nước ta.
-+Việc cả ba lần Vua tôi nhà Trần đều rút khỏi Thăng Long có tác dụng rất lớn, làm cho địch khi vào Thăng Long không thấy một bóng người, không một chút lương ăn càng thêm mệt mỏi và đói khát. Quân địch hao tổn, trong khi đó ta lại bảo toàn được lực lượng.
- Các nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung, nhận xét
- Sau ba lần thất bại quân Mông - Nguyên không dám xâm lược nước ta nữa, đất nước ta sạch bóng quân thù, độc lập dân tộc được giữ vững.
- Vì dân ta đoàn kết, quyết tâm cầm vũ khí và mưu trí đánh giặc
- Một số học sinh lên kể trước lớp

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_lich_su_lop_4_bai_cuoc_khang_chien_chong_qu.doc