Đề kiểm tra Học kì I môn Khoa học, Lịch sử và Địa lí Lớp 4 Năm học 2018- 2019

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM     

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Đất đỏ Ba zan tơi xốp, phì nhiêu thích hợp nhất cho việc:

a. Trồng cây công nghiệp lâu năm (cà phê; cao su; chè…)                          

b. Trồng cây công nghiệp hằng năm (mía, lạc, thuốc lá…) 

c. Trồng cây ăn quả.

Câu 2 Nghề chính của người dân ở Hoàng Liên Sơn là:

      a. Nghề thủ công truyền thống.                                   

      b. Nghề nông.     

      c. Nghề khai thác khoáng sản. 

Câu 3Địa hình Tây Nguyên có đặc điểm gì?

a. Là vùng đồi với những đỉnh tròn, sườn thoải, xếp cạnh nhau như bát úp.

b. Là vùng đất bằng phẳng, đang tiếp tục mở dần ra phía biển.

  1. Là vùng đất cao, rộng lớn, bao gồm các cao nguyên xếp tầng cao thấp khác nhau.   

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 1:  Chọn các từ ngữ trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống cho phù hợp (trang phục;  sặc sỡ;  công phu,  dân tộc):

         Người dân ở Hoàng Liên Sơn, trong lễ hội, họ thường mặc ..................................truyền thống. Trang phục của các …………………..được may, thêu trang trí rất ...........................................và thường có màu sắc ………………………………………

Câu 2: Hãy nêu đặc điểm nhà ở và làng truyền thống của người dân đồng bằng Bắc Bộ ?

doc 14 trang Lệ Chi 18/12/2023 1160
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Học kì I môn Khoa học, Lịch sử và Địa lí Lớp 4 Năm học 2018- 2019", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề kiểm tra Học kì I môn Khoa học, Lịch sử và Địa lí Lớp 4 Năm học 2018- 2019

Đề kiểm tra Học kì I môn Khoa học, Lịch sử và Địa lí Lớp 4 Năm học 2018- 2019
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu
Lớp: 4..
Họ và tên : .
KIỂM TRA HỌC KÌ I - LỚP 4
MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ 
Năm học: 2018- 2019
 Thời gian: 20 phút ĐỀ A
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên
..
LỊCH SỬ
Phần I. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất: (3 điểm)
Câu 1: Đinh Bộ Lĩnh là một người:
	a. Xây dựng lực lượng hùng cứ ở Hoa Lư.
	b. Có công dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước, lập nên triều đại nhà Đinh.
	c. Mưu cao, có chí lớn, được nhân dân ủng hộ đánh thắng các sứ quân khác.
Câu 2: Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh nào? 
Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Thủ Độ	 
Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh	 
Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Quốc Tuấn	
Câu 3: Hãy nối mỗi sự kiện ở cột A với tên một nhân vật lịch sử ở cột B sao cho đúng.
A
B
a) Chống quân xâm lược nhà Tống
1. Lý Thường Kiệt
b)Dời đô từ Hoa Lư ra Đại La – Thăng Long
2. Lý Công Uẩn
c)Tiêu diệt quân Nam Hán trên song bạch Đằng
3. Ngô Quyền
d) Dẹp loạn 12 sứ quân
4... nhân dân ủng hộ đánh thắng các sứ quân khác.
Câu 2: Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh nào? 
Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Thủ Độ	 
Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh	 
Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Quốc Tuấn	
Câu 3: Hãy nối mỗi sự kiện ở cột A với tên một nhân vật lịch sử ở cột B sao cho đúng.
A
B
a) Chống quân xâm lược nhà Tống
1. Lý Thường Kiệt
b)Dời đô từ Hoa Lư ra Đại La – Thăng Long
2. Lý Công Uẩn
c)Tiêu diệt quân Nam Hán trên song bạch Đằng
3. Ngô Quyền
d) Dẹp loạn 12 sứ quân
4. Đinh Bộ Lĩnh
PHẦN II: BÀI TẬP ( 2 điểm)
Câu 1: Điền các từ ngữ thái bình, lưu tán, xuôi ngược, trở lại vào chỗ trống cho thích hợp:
 Đất nước  đúng như mong muốn của nhân dân. Dân trở về quê cũ. Đồng ruộng ..xanh tươi, người người  buôn bán.
Câu 2:Sau khi Ngô Quyền mất, tình hình đất nước ta như thế nào ?
Triều đình
....
Đất nước
.
......
Quần thù
...
....
ĐỊA LÝ
Phần I. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất: (3 điểm)
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Địa hình Tây Nguyên có đặc điểm gì?
a.Là vùng đồi với những đỉnh tròn, sườn thoải, xếp cạnh nhau như bát úp.
b.Là vùng đất bằng phẳng, đang tiếp tục mở dần ra phía biển.
c.Là vùng đất cao, rộng lớn, bao gồm các cao nguyên xếp tầng cao thấp khác nhau.
Câu 2: Đất đỏ Ba zan tơi xốp, phì nhiêu thích hợp nhất cho việc:
a.Trồng cây công nghiệp lâu năm (cà phê; cao su; chè) 	
b.Trồng cây công nghiệp hằng năm (mía, lạc, thuốc lá) 
c.Trồng cây ăn quả.	
Câu 3: Nghề chính của người dân ở Hoàng Liên Sơn là:
a.Nghề thủ công truyền thống.	
b.Nghề nông.	
c.Nghề khai thác khoáng sản.	
PHẦN II: TỰ LUẬN
Câu 1: Chọn các từ ngữ trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống cho phù hợp (trang phục; sặc sỡ; công phu, dân tộc):
 Người dân ở Hoàng Liên Sơn, trong lễ hội, họ thường mặc ..................................truyền thống. Trang phục của các ..được may, thêu trang trí rất ...........................................và thườn... Địa hình Tây Nguyên có đặc điểm gì?
a. Là vùng đồi với những đỉnh tròn, sườn thoải, xếp cạnh nhau như bát úp.
b. Là vùng đất bằng phẳng, đang tiếp tục mở dần ra phía biển.
Là vùng đất cao, rộng lớn, bao gồm các cao nguyên xếp tầng cao thấp khác nhau.	
PHẦN II: TỰ LUẬN
Câu 1: Chọn các từ ngữ trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống cho phù hợp (trang phục; sặc sỡ; công phu, dân tộc):
 Người dân ở Hoàng Liên Sơn, trong lễ hội, họ thường mặc ..................................truyền thống. Trang phục của các ..được may, thêu trang trí rất ...........................................và thường có màu sắc 
Câu 2: Hãy nêu đặc điểm nhà ở và làng truyền thống của người dân đồng bằng Bắc Bộ ?
.
.
Môn Địa lý lớp 4 (5 điểm) - Mã đề A: 
I.Phần trắc nghiệm
 Câu 1c Câu 2a 
 Câu 3b
Tự luận:
Câu 1: Chọn các từ ngữ điền vào chỗ trống theo thứ tự (trang phục, dân tộc, công phu, sặc sỡ)
Câu 2: Hãy nêu đặc điểm nhà ở và làng truyền thống của người dân đồng bằng Bắc Bộ 
Nhà ở : Xung quanh nhà ở chính còn có bếp, sân để phơi thóc, vườn trồng rau hoặc cây ăn quả, ao đê nuôi cá, chuồng để chăn nuôi gia súc, gia cầm, 
Làng Việt cổ thường có lũy tre xanh bao bọc, có cổng vào làng, trong làng có đình, chùa, miếu,
Môn Địa lý lớp 4 (5 điểm) - Mã đề B: 
I.Phần trắc nghiệm
 Câu 1c Câu 2c 
 Câu 3a
Tự luận:
Câu 1: Chọn các từ ngữ điền vào chỗ trống theo thứ tự (trang phục, dân tộc, công phu, sặc sỡ)
Câu 2: Hãy nêu đặc điểm nhà ở và làng truyền thống của người dân đồng bằng Bắc Bộ 
Nhà ở : Xung quanh nhà ở chính còn có bếp, sân để phơi thóc, vườn trồng rau hoặc cây ăn quả, ao đê nuôi cá, chuồng để chăn nuôi gia súc, gia cầm, 
Làng Việt cổ thường có lũy tre xanh bao bọc, có cổng vào làng, trong làng có đình, chùa, miếu,
Môn Lịch sử Lớp 4 (5 điểm) - Mã đề A: 
I.Phần trắc nghiệm
 Câu 1b Câu 2b 
 Câu 3
Câu 3: Hãy nối mỗi sự kiện ở cột A với tên một nhân vật lịch sử ở cột B sao cho đúng.
A
B
a) Chống quân xâm lược nhà Tống
1. Lý Thường Kiệt
b)Dời đô từ Hoa Lư ra Đ

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_i_mon_khoa_hoc_lich_su_va_dia_li_lop_4_na.doc