Đề ôn tập môn Toán học Lớp 6 (Có đáp án)

I. TRẮC NGHIỆM: Hãy Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1:  Tập hợp các số nguyên x thỏa mãn là:

A. {-2; -1; 0; 1; 2}              B.{-1; 0; 1; 2}                C. {-1; 1; 2}                D. {-1; 0; 1}

Câu 2: Tổng của bốn số nguyên âm là một số nguyên nào sau đây:

A. một số nguyên dương     B. một số nguyên âm   C. một số nguyên 0   D. cả A, B, C đều đúng.

Câu 3:   Tích của bảy số nguyên âm là một số nguyên nào sau đây:

A. một số nguyên dương     B. một số nguyên âm   C. một số nguyên 0   D. cả A, B, C đều sai.

Câu 4:  Số đối của số nguyên 0 là:

A. số 0                                 B. số  2                          C. số (- 1 )                   D. số 1

Câu 5: Kết quả của phép tính 2 . [5 + (- 5 )] là:

A. 20                                    B. ( - 20 )                       C. 0                              D. 12

Câu 6: Cho các số : 0; 3; 4; 10. Có bao nhiêu số là bội của 2 ?

A. 5 số                                  B.  4 số                           C. 3 số                       D.  2 số

Câu 7: Với a = -2, b = -3 thì giá trị của biểu thức ab2 bằng 

A. 18                                   B. -18                                    C. 12                            D. 36

Câu 8: Trong tập hợp số 12 có 

A. 10 ước                            B. 6 ước                                 C. 12  ước                    D. 14 ước

Câu 9:  Chọn câu sai:

A. Góc vuông là góc có số đo bằng 90°

B. Góc có số đo lớn hơn 0° và nhỏ hơn 90° là góc nhọn

C. Góc tù là góc có số đo lớn hơn 90° và nhỏ hơn 180°

D. Góc có số đo nhỏ hơn 180° là góc tù

doc 3 trang Bảo Giang 29/03/2023 3000
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập môn Toán học Lớp 6 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề ôn tập môn Toán học Lớp 6 (Có đáp án)

Đề ôn tập môn Toán học Lớp 6 (Có đáp án)
 I. TRẮC NGHIỆM: Hãy Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Tập hợp các số nguyên x thỏa mãn là: 
A. {-2; -1; 0; 1; 2} B.{-1; 0; 1; 2} 	 C. {-1; 1; 2} D. {-1; 0; 1}
Câu 2: Tổng của bốn số nguyên âm là một số nguyên nào sau đây: 
A. một số nguyên dương B. một số nguyên âm	C. một số nguyên 0	 D. cả A, B, C đều đúng.
Câu 3: Tích của bảy số nguyên âm là một số nguyên nào sau đây: 
A. một số nguyên dương B. một số nguyên âm	C. một số nguyên 0	 D. cả A, B, C đều sai.
Câu 4: Số đối của số nguyên 0 là:
A. số 0 B. số 2 C. số (- 1 ) D. số 1
Câu 5: Kết quả của phép tính 2 . [5 + (- 5 )] là:
A. 20 B. ( - 20 ) 	 C. 0 D. 12
Câu 6: Cho các số : 0; 3; 4; 10. Có bao nhiêu số là bội của 2 ?
A. 5 số B. 4 số 	 C. 3 số D. 2 số
Câu 7: Với a = -2, b = -3 thì giá trị của biểu thức ab2 bằng 
A. 18 B. -18 C. 12 D. 36
Câu 8: Trong tập hợp số 12 có 
A. 10 ước B. 6 ước C. 12 ước D. 14 ước
Câu 9:  Chọn câu sai:
A. Góc vuông là góc có số đo bằng 90°
B. Góc có số đo lớn hơn 0° v

File đính kèm:

  • docde_on_tap_mon_toan_hoc_lop_6_co_dap_an.doc