Đề thi thử THPT QG lần 2 Năm 2018 môn Toán (Mã đề 123) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)

Câu 32: Cho lăng trụ đứng có đáy là tam giác cân tại . Góc giữa bằng . Thể tích khối lăng trụ là:
A.
B.
C.
D.

Câu 33: Cho tứ điện . Gọi lần lượt là trung điểm của là điểm trên cạnh với . Thiết diện tạo bới mặt phẳng và tứ diện là:
A. Tam giác
B. Tứ giác với là điểm bất kid trên cạnh
C. Hinh thang với là điểm trền cạnh
D. Hình bình hành với là điểm bẩt kì trên cạnh

doc 6 trang Lệ Chi 23/12/2023 460
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử THPT QG lần 2 Năm 2018 môn Toán (Mã đề 123) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi thử THPT QG lần 2 Năm 2018 môn Toán (Mã đề 123) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)

Đề thi thử THPT QG lần 2 Năm 2018 môn Toán (Mã đề 123) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)
SỞ GD & ĐT NGHỆ AN
LIÊN TRƯỜNG THPT
(Đề thi có 06 trang)
KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 – NĂM 2018
Bài thi: TOÁN HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề 
Họ và tên thí sinh:.......................................................... Số báo danh: ..................Mã đề thi 123
Câu 1: Giới hạn: có giá trị bằng:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Phương trình có tích hai nghiệm bằng
A. 27	B. 9	C. – 8	D. 3
Câu 4: Tập nghiệm của bất phương trình là
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5: Cho hình nón đỉnh , đáy là đường tròn tâm và biết thiết diện qua trục là tam giác đều cạnh . Thể tích của khối nón là :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Cho hai số thực a, b cùng dấu và khác 0. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 7: Cho hình chóp có đáy là hình thang vuông tại và biết , và SB hợp với đáy một góc 60o. Tính thể tích khối chóp .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai điểm và . ...ố tập con gồm 4 phần tử của là
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 27: Cho hình thang cong (H) giới hạn bởi các đường , trục hoành, trục tung và đường thẳng x = 9. Tìm k để đường thẳng x = k(0 < k< 2) chia hình (H) thành hai phần có diện tích bằng nhau
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 28: Một vật đang chuyển động với vận tốc v = 25(m/s) thì thay đổi vận tốc với gia tốc được tính theo thời gian t là .Tính quảng đường vật đi được kể từ thời điểm thay đổi gia tốc đến lúc vật đạt vận tốc lớn nhất
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 29: Trong không gian , mặt phẳng đi qua điểm và cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho độ dài OA, OB, OC theo thứ tự tạo thành cấp số nhân có công bội bằng 3. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O tới mặt phẳng .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 30: Cho hàm số liên tục trên thỏa mãn điều kiện và . Giá trị . Tính 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 31: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác ABC vuông tại A, AB = a, BC = 2a. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AC, CC’, A’B và H là hình chiếu của A lên BC. Tính khoảng cách giữa MP và NH
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 32: Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác cân tại A, , . Góc giữa mp(A'BC) và mp(ABC) bằng . Thể tích khối lăng trụ là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 33: Cho tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC, E là điểm trên cạnh CD với ED = 3EC. Thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MNE) và tứ diện ABCD là:
A. Tam giác MNE
B. Tứ giác MNEF với F là điểm bất kid trên cạnh BD
C. Hình thang MNEF với F là điểm trên cạnh BD mà EF // BC
D. Hình bình hành MNEF với F là điểm bất kì trên cạnh BD mà EF // BC
Câu 34: Biết rằng hai số phức thỏa mãn và . Số phức z có phần thực là a và phần ảo là b thỏa mãn 3a – 2b = 12. Giá trị nhỏ nhất của bằng
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 35: Cho với . Biết .Tính giá trị của
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 36: Tìm hệ số của số hạng chứa trong khai triển nhị thức Newton .
A. 	B. 9405	C. 	D. 
Câu 37: Cho hai số thực , thỏa mãn , , . Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức lần lượt bằng:
A...-------------------------------------------
----------- HẾT ----------

File đính kèm:

  • docde_thi_thu_thpt_qg_lan_2_nam_2018_mon_toan_ma_de_123_truong.doc
  • xlsxdap an môn Toan de thi thu THPTQG năm 2018.xlsx