Đề thi thử THPT QG lần 2 Năm 2018 môn Toán (Mã đề 117) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)

Câu 27: Trong không gian với hệ trục tọa độ cho mặt phẳng và hai điểm . Mặt cầu đi qua hai điểm và tiếp xúc với tại điểm . Biết rằng luôn thuộc một đường tròn cố định. Tính bán kính của đường tròn đó
A.
B.
C.
D.

Câu 28: Tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số để phương trình có 8 nghiệm phân biệt là:
A. 0
B. 10
C. 3
D. 6

doc 6 trang Lệ Chi 23/12/2023 540
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử THPT QG lần 2 Năm 2018 môn Toán (Mã đề 117) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi thử THPT QG lần 2 Năm 2018 môn Toán (Mã đề 117) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)

Đề thi thử THPT QG lần 2 Năm 2018 môn Toán (Mã đề 117) - Trường THPT Liên Trường (Kèm đáp án)
SỞ GD & ĐT NGHỆ AN
LIÊN TRƯỜNG THPT
(Đề thi có 06 trang)
KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 – NĂM 2018
Bài thi: TOÁN HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề 
Họ và tên thí sinh:.......................................................... Số báo danh: ..................Mã đề thi 117
Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai đường thẳng và Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. trùng nhau	B. chéo nhau
C. song song với 	D. cắt nhau
Câu 2: Cho hình chóp có đáy là hình thang vuông tại và biết , và SB hợp với đáy một góc 60o. Tính thể tích khối chóp .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Tìm nguyên hàm của hàm số .
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 4: Cho hai hàm số và liên tục trên K. Khẳng định nào sau đây sai?
A. 	B. 
C. với 	D. 
Câu 5: Gọi là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình Tính 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Cho hàm số , có bảng biến thiên như sau:
Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 
A. Hàm số đạt cực tiểu tại 	B. Hàm số có bốn điểm cực trị
C. Hàm số đạt cực tiểu tại 	D. Hàm số không c...nhỏ nhất của hàm số trên đoạn là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 27: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho mặt phẳng và hai điểm . Mặt cầu đi qua hai điểm và tiếp xúc với tại điểm . Biết rằng luôn thuộc một đường tròn cố định. Tính bán kính của đường tròn đó
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 28: Tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số để phương trình có nghiệm phân biệt là: 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 29: Trong không gian , mặt phẳng đi qua điểm và cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho độ dài OA, OB, OC theo thứ tự tạo thành cấp số nhân có công bội bằng 3. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O tới mặt phẳng .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 30: Cho . Chọn ngẫu nhiên 3 số trong tập hợp X. Tính xác suất để trong ba số được chọn không có hai số liên tiếp.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 31: Tổng các nghiệm của phương trình trên là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 32: Cho cấp số cộng có công sai và đạt giá trị nhỏ nhất. Tổng của số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 33: Cho tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC, E là điểm trên cạnh CD với ED = 3EC. Thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MNE) và tứ diện ABCD là:
A. Hình thang MNEF với F là điểm trên cạnh BD mà EF // BC
B. Hình bình hành MNEF với F là điểm bất kì trên cạnh BD mà EF // BC
C. Tam giác MNE
D. Tứ giác MNEF với F là điểm bất kid trên cạnh BD
Câu 34: Cho hàm số có đạo hàm liên tục trên . Đồ thị hàm số như hình vẽ sau:
Số điểm cực trị của hàm số là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 35: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác ABC vuông tại A, AB = 3, AC = 4, . Hình chiếu của B’ lên mặt phẳng (ABC) là trung điểm cạnh BC, M là trung điểm cạnh A’B’. Cosin của góc tạo bởi mp(AMC’) và mp(A’BC) bằng
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 36: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác ABC vuông tại A, AB = a, BC = 2a. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AC, CC’, A’B và H là hình chiếu của A lên BC. Tính khoảng cách giữa MP và NH
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 37: Trong không gian với hệ tọa độ , cho đường thẳng và h...----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

File đính kèm:

  • docde_thi_thu_thpt_qg_lan_2_nam_2018_mon_toan_ma_de_117_truong.doc