Đề ôn tập lần 1 môn Toán 8 - Năm 2021

A. Kiến thức cần nhớ:

1. Đại số:

Câu 1. Thế nào là hai phương trình tương đương? Viết ký hiệu chỉ hai phương trình tương đương.

Câu 2. Phương trình bậc nhất một ẩn có dạng tổng quát như thế nào? Nêu cách giải phương trình bậc nhất một ẩn.

Câu 3:Phát biểu quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân, lấy ví dụ minh hoạ.

Câu 4: Thế nào là tỉ số của hai đoạn thẳng? Thế nào là đoạn thẳng tỉ lệ?

Câu 5: Phát biểu và viết giả thiết, kết luận định lí Ta – lét, định lí đảo, hệ quả của định lí Ta – lét? 

B. Bài tập áp dụng:

Bài 1. Giải các phương trình sau:

  1.                b)        c)                     

d)              e)      h)  

g)                                       i) 

Bài 2. Giải các phương trình sau:

            a)                                     b)  

c)                             d)  

e)

Bài 3. Cho phương trình

Hãy giải phương trình trong các trường hợp sau:

  1.                                       b)                                 c)
docx 2 trang Bảo Giang 29/03/2023 3680
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập lần 1 môn Toán 8 - Năm 2021", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề ôn tập lần 1 môn Toán 8 - Năm 2021

Đề ôn tập lần 1 môn Toán 8 - Năm 2021
ÔN TẬP TOÁN 8 LẦN 1 NĂM 2021
A. Kiến thức cần nhớ:
1. Đại số:
Câu 1. Thế nào là hai phương trình tương đương? Viết ký hiệu chỉ hai phương trình tương đương.
Câu 2. Phương trình bậc nhất một ẩn có dạng tổng quát như thế nào? Nêu cách giải phương trình bậc nhất một ẩn.
Câu 3:Phát biểu quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân, lấy ví dụ minh hoạ.
Câu 4: Thế nào là tỉ số của hai đoạn thẳng? Thế nào là đoạn thẳng tỉ lệ?
Câu 5: Phát biểu và viết giả thiết, kết luận định lí Ta – lét, định lí đảo, hệ quả của định lí Ta – lét? 
B. Bài tập áp dụng:
Bài 1. Giải các phương trình sau:
	b) 	c)	
d) 	e) 	h) 	
g) 	i) 
Bài 2. Giải các phương trình sau:
	a) 	b) 
c) 	d) 
e) 
Bài 3. Cho phương trình 
Hãy giải phương trình trong các trường hợp sau:
	b) 	c) 
Bài 4. Cho phương trình 
Với giá trị nào của thì phương trình đã cho nhận là nghiệm?
Giải và biện luận phương trình.
Bài 5. Tính độ dài x trong các hình vẽ sau:
Biết DE//BC
Hình 1
Biết MN //PQ
Hình 2
Q
Hình 3
Biết rằng MN//EF
Hình

File đính kèm:

  • docxde_on_tap_lan_1_mon_toan_8_nam_2021.docx